VI Międzynarodowa Konferencja „Fale radiowe są niewidoczne …

 Aktualności  Możliwość komentowania VI Międzynarodowa Konferencja „Fale radiowe są niewidoczne … została wyłączona
Lis 252021
 

Zapraszamy na VI Międzynarodową Konferencję „Fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne – normy i regulacje”, która odbędzie się 1–2 grudnia 2021 r.!
W tym roku Konferencja w całości odbędzie się w trybie on-line! Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniu i komentowania wystąpień naszych panelistów. Wystarczy zarejestrować się na www.konferencjapem.wydarzeniaonline.pl!
Konferencja odbywa się co rok i organizowana jest przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz ITU.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komitet Narodowy URSI.
Patronat medialny objęły redakcje CHIP.pl, CyberDefence24.pl oraz PolskieRadio24.pl.

Konferencja ma charakter popularno-naukowy i kierowana jest do środowisk naukowych, ale także do osób zainteresowanych tematyką pól elektromagnetycznych (PEM) oraz sieci 5G. Dzięki bardzo dobremu przyjęciu w ubiegłym roku Konferencji w trybie online, również i w tym razem konferencję przenieśliśmy do Internetu, dzięki czemu ma ona charakter ogólnoświatowy.

W tym roku, podczas VI Międzynarodowej Konferencji PEM skupimy się na tym, co zrobić, aby to co jest niewidoczne było dla nas w pełni zrozumiałe. W popularno-naukowy sposób nasi prelegenci opowiedzą o polach elektromagnetycznych oraz o sposobach ustalania norm i ich przestrzegania. Skupimy się także na naukowych doniesieniach nt. oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko oraz zdrowie człowieka. Przyjrzymy się również mechanizmom działania fake newsów oraz sposobach walki z dezinformacją, która narosła wokół sieci 5G.

Prelegentami będą naukowcy, dziennikarze, specjaliści z zakresu PEM, pochodzący z Polski, Wielkiej Brytanii, Serbia, Norwegia, Francji, Australii oraz przedstawiciele WHO oraz ITU. Ich prezentacje dotyczyć będą badań nad PEM, jakie prowadzone są w ich krajach, pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku (opowiedzą o kampaniach pomiarowych, o normach jakie obowiązują oraz regulacjach) a także jak wygląda u nich walka z dezinformacją.

Po każdym z bloków tematycznym odbędzie się debata, w której połączymy się na żywo z każdym z Prelegentów, a pierwsze 200 osób zarejestrowanych na wydarzenie będzie mogło zadawać pytania.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji! Startujemy już środę 1 grudnia 2021 r. o godz. 9:00!

Spotkanie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Możliwość komentowania Spotkanie Komitetu Narodowego URSI została wyłączona
Wrz 292021
 

W dniu 29 września odbyło się, ciągle niestety w trybie zdalnym, spotkanie Komitetu Narodowego URSI. Na spotkaniu przedstawiono ustalenia dokonane na zgromadzeniu generalnym URSI w Rzymie, w tym informację o wynikach wyborów oraz podjętych decyzji.

Dla naszego środowiska najważniejszym było przydzielenie Polsce organizacji GASS w 2026 roku.  Ofertę organizacji tego wydarzenia w Krakowie złożył Komitet Narodowy. Jest to istotne wyzwanie dla naszego środowiska wymagające zaangażowania zarówno merytorycznego jak organizacyjnego.

Przeanalizowano również wnioski wynikające z organizacji tego typu przedsięwzięć w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Poddano ocenie aktywność naszego środowiska naukowego na Sympozjum Naukowym stanowiącym część GASS. Zauważając  pozytywny trend w poprawie aktywności uczestnictwa w GASS autorów z naszego kraju, sformułowano jednocześnie zachętę do jego dalszego wspierania.

Przyjęto ustalenia, iż wszystkie Komisje merytoryczne będą dążyły do włączenia sesji specjalnych URSI, do konferencji organizowanych w ramach swoich specjalności.  Oznacza to również zawieszenie dalszej organizacji Baltic URSI Sympozjum jako oddzielnego wydarzenia ze względu na trudność w koordynacji wydarzeń jakim patronuje URSI w skali globalnej oraz krajowej.  Spotkanie zakończyły sprawy organizacyjne oraz postawienie zadań dla członków Komitetu Narodowego.

GASS 2021 RZYM

 Aktualności  Możliwość komentowania GASS 2021 RZYM została wyłączona
Wrz 042021
 

W dniach 29.08-04.09.2021 roku w Rzymie w historycznych wnętrzach Uniwersytetu Sapienza odbyło się XXXIV Zgromadzenie Generalne władz naczelnych Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych -URSI (tzw. Rady – Council) oraz powiązanego z nim organizacyjnie w jedną formułę sympozjum naukowe. Wydarzenie to nosi nazwę – General Assembly and Scientific Symposium (GASS) i jest organizowane normalnie w cyklu w 3 letnim, który ze względów epidemicznych został zakłócony.  

W ramach tych posiedzeń dokonano wyboru władz URSI na kolejną (tym razem ze względów epidemiologicznych skróconą) dwu letnią kadencję. Wybór obejmował – prezydenta, sekretarza generalnego i czterech wiceprezydentów. Szczegółowe dane dostępne na www.ursi.org.
Ponad to Rada zaakceptowała wyniki wyborów 10-ciu wiceprzewodniczących w poszczególnych komisjach merytorycznych, którzy w kolejnej kadencji tj. od 2023 roku będą przewodniczącymi tych komisji, oraz przedstawicieli młodego pokolenia naukowców ECR (Early Career Representative), którzy również w takim trybie są wyłaniani. Reprezentantem Polski jest w tym gronie jedynie w Komisji C – Systemów Radiokomunikacji oraz Przetwarzania Sygnałów dr. Krzysztof Cwalina z Politechniki Gdańskiej. Continue reading »

XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE

 Aktualności  Możliwość komentowania XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE została wyłączona
Lip 022021
 

Jubileuszowe, XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU WE WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII I MEDYCYNIE odbędzie się w Jastarni, w dniach 12 – 15 września 2021r.

Tematyka konferencji:

 • Zastosowania elektromagnetyzmu w inżynierii
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w medycynie
 • Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
 • Elektromagnetyzm obliczeniowy
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • Materiały elektromagnetyczne
 • Medyczne i przemysłowe zastosowania tomografii
 • Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej
 • Film naukowy rejestrujący zjawiska elektromagnetyczne

Instytucje współorganizujące i osoby odpowiedzialne:

 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Mykhaylo Zagirnyak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Tomasz Rymarczyk

Prezes PTZE: Andrzej Krawczyk

Miejsce konferencji: Dom Zdrojowy SPA & Welness, ul. Kościuszki 2a, 84-140 Jastarnia
https://zdrojowy.com.pl/

Więcej informacji w ulotce informacyjnej do pobrania poniżej:

INFORMACJE O XXX SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWYM PTZE 2021.

Posiedzenie Komitetu Narodowego

 Aktualności  Możliwość komentowania Posiedzenie Komitetu Narodowego została wyłączona
Kwi 262021
 

W dniu 26 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Narodowego. Dotyczyło ono przygotowań do Zgromadzenia Generalnego URSI w Rzymie w sierpniu bieżącego roku w tym również kwestii wyborczych do władz organizacji. Przeanalizowano również informacje o planowanym udziale w Sympozjum Naukowym, które wraz z zgromadzeniem stanowią wydarzenie o wspólnej nazwie GASS 2021.
Komitet ocenił realizowaną już dwukrotnie inicjatywę organizacji Baltic URSI Sympozjum. Uwarunkowania zewnętrzne w zakresie oceny działalności naukowej oraz ograniczone zainteresowanie partnerów z komitetów narodowych państw rejonu morza Bałtyckiego skłoniło do podjęcia decyzji o zawieszeniu realizacji tego wydarzenia w 2022 roku. Komitet zachęcił jednocześnie do organizacji w ramach innych konferencji sesji specjalny URSI, a także kontynuowania obejmowania poszczególnych konferencji patronatem Komitetu Narodowego.
Komitet na wniosek przewodniczącego komisji D podjął uchwałę o nadaniu godności „honorowego przewodniczącego komisji D – Elektroniki i Fotoniki”, jej wieloletniemu przewodniczącemu, prof. dr. hab. inż. Andrzejowi NAPIERALSKIEMU. Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie w Komitecie Narodowym URSI.

Posiedzenie Komitetu Narodowego

 Aktualności  Możliwość komentowania Posiedzenie Komitetu Narodowego została wyłączona
Lut 232021
 

W dniu 23 lutego odbyło się kolejne, realizowane w związku z pandemią w trybie zdalnym, posiedzenie Komitetu Narodowego. W składzie Komitetu powitano nowych członków powołanych przez władze PAN na stanowiska przewodniczących Komisji (D i K) oraz zastępców w Komisjach (A,K) powołanych zgodnie z regulaminem działania przez przewodniczącego komitetu Narodowego. W związku z nominacjami Komitet wchodzi w nowy rok z uzupełnionym i zmotywowanym do dalszego działania składem.

Jedną z głównych kwestii jakie przedyskutowano na posiedzeniu było złożenie oferty organizacji w Polsce w 2026 roku Zgromadzenia Generalnego oraz Sympozjum Naukowego URSI. Komitet zaakceptował tą inicjatywę większością głosów i upoważnił prezydium do dalszego procedowania w kontakcie z władzami URSI. Oferta nakierowana na Kraków jako sprawdzone już miejsce podobnych wydarzeń została przekazana Gent. Przed nami pozostaje przekonanie do tej inicjatywy przedstawicieli władz komitetów narodowych, którzy taką decyzję podejmą w czasie tegorocznego Zgromadzenia Generalnego w Rzymie.

Udział w GASS 2021 był również przedmiotem obrad. W czasie spotkania wymieniono się informacjami na temat najważniejszych wydarzeń naukowych w tym międzynarodowych konferencji w jakich uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych komisji. Forma zdalna takich wydarzeń zaczyna być powoli obciążeniem i wszyscy zgodnie podkreślają chęć jak najszybszego powrotu do normalnych kontaktów naukowych na świecie.

Na końcu spotkania sformułowano zadania na bieżący rok.

Posiedzenie Komitetu Narodowego

 Aktualności  Możliwość komentowania Posiedzenie Komitetu Narodowego została wyłączona
Gru 152020
 

W dniu 15 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie w 2020 roku Komitetu Narodowego.
W związku z pandemią odbyło się ono w trybie zdalnym.

Jak to zwykle bywa pod koniec roku było ono okazją do podsumowań wyników pracy w mijającym, a jednocześnie niezwykle trudnym dla wszystkich roku. Podsumowano wnioski z organizacji największego przedsięwzięcia jakim było 2 Bałtyckie Sympozjum URSI. Nie wszystko udało się tak jak było wcześniej zaplanowane, ale uwzględniając sytuację uznano to wydarzenie za sukces choć ograniczony.
Oprócz informacji o sprawach organizacyjnych istotną częścią spotkania była wymiana informacji o aktywnościach poszczególnych Komisji.
Przypomniano również, iż licząc na korzystny rozwój walki z pandemią przygotowujemy się do najważniejszego wydarzenia jakim w URSI jest Zgromadzenia Generalne GASS 2021, które w połączeniu z Sympozjum Naukowym ma odbyć się w sierpniu w Rzymie.
Zainicjowano również dyskusję w kilku kluczowych sprawach związanych z zamierzeniami Polskiego Komitetu Narodowego na kolejne lata.
Na koniec spotkania przewodniczący Komitetu prof. Jozef Modelski złożył wszystkim członkom komitetu życzenia świąteczne z prośbą o ich przekazanie do wszystkich osób angażujących się w działania URSI.

Baltic URSI Symposium

 Aktualności  Możliwość komentowania Baltic URSI Symposium została wyłączona
Paź 202020
 

W dniach 5-7 października 2020 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się 2nd Baltic URSI Symposium, które było jednym z czterech wydarzeń w ramach Microwave and Radar Week – MRW 2020.

W ramach sympozjum zorganizowano 9 sesji tematycznych, na których zaprezentowano 43 referaty. W związku z sytuacją epidemiczną konferencja przyjęła formę hybrydową, tj. wystąpienia prelegentów odbywały się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Mimo niecodziennej formy sympozjum poziom prezentowanych referatów oraz toczących się dyskusji oceniono jako wysoki.

Przeprowadzono również konkurs na najlepszy referat zaprezentowany przez młodego naukowca.
Nagrodzone zostały następujące osoby:

 • inż. Michał Baranowski z Politechniki Gdańskiej, który otrzymał nagrodę główną;
 • dr inż. Aleksandra Woszczyk z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, która otrzymała nagrodę specjalną;
 • mgr inż. Alicja Olejniczak z Politechniki Gdańskiej, która otrzymała wyróżnienie;
 • mgr inż. Marcin Kołakowski z Politechniki Warszawskiej, który otrzymał wyróżnienie.

Wręczenie dyplomów nastąpiło na uroczystej sesji kończącej Microwave and Radar Week MRW 2020.

Pandemia COVID -19

 Aktualności  Możliwość komentowania Pandemia COVID -19 została wyłączona
Sie 302020
 

 

Pandemia COVID -19 przesunęła organizowany również z udziałem Komitetu Narodowego URSI BALTIC URSI Symposium.

Wydarzenie to jest częścią MICROWAVE & RADAR WEEK

Planowana w czerwcu br. w Wilnie została zawieszona ze względów epidemiologicznych. Po ich ograniczeniu planowana realizacja w zmodyfikowanej formie w dniach 6-7 października w Warszawie.

Szczegóły na stronie https://mrw2020.org/ursi/

Doktor Honoris Causa

 Aktualności  Możliwość komentowania Doktor Honoris Causa została wyłączona
Sie 272020
 
Prof. dr hab. inż. Andrzej NAPIERALSKI

– Wiceprzewodniczący Komitetu Narodowego URSI
– Przewodniczący Komisji D: Elektroniki Fotoniki Komitetu Narodowego URSI

Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Serdeczne gratulacje


Gratulacje

 

 

 

 

<< kliknij by powiększyć <<

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha