W dniach 29.08-04.09.2021 roku w Rzymie w historycznych wnętrzach Uniwersytetu Sapienza odbyło się XXXIV Zgromadzenie Generalne władz naczelnych Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych -URSI (tzw. Rady – Council) oraz powiązanego z nim organizacyjnie w jedną formułę sympozjum naukowe. Wydarzenie to nosi nazwę – General Assembly and Scientific Symposium (GASS) i jest organizowane normalnie w cyklu w 3 letnim, który ze względów epidemicznych został zakłócony.  

W ramach tych posiedzeń dokonano wyboru władz URSI na kolejną (tym razem ze względów epidemiologicznych skróconą) dwu letnią kadencję. Wybór obejmował – prezydenta, sekretarza generalnego i czterech wiceprezydentów. Szczegółowe dane dostępne na www.ursi.org.
Ponad to Rada zaakceptowała wyniki wyborów 10-ciu wiceprzewodniczących w poszczególnych komisjach merytorycznych, którzy w kolejnej kadencji tj. od 2023 roku będą przewodniczącymi tych komisji, oraz przedstawicieli młodego pokolenia naukowców ECR (Early Career Representative), którzy również w takim trybie są wyłaniani. Reprezentantem Polski jest w tym gronie jedynie w Komisji C – Systemów Radiokomunikacji oraz Przetwarzania Sygnałów dr. Krzysztof Cwalina z Politechniki Gdańskiej.
Rada przyjęła sprawozdanie merytoryczne z działalności dotychczasowych władz, sprawozdanie finansowego oraz wysłuchała szeregu informacji na temat funkcjonowania URSI w zakresie organizacyjnym oraz merytorycznym. Podjęto również kilka rezolucji w zakresie merytorycznym (np. synchronizacji międzynarodowej osi czasu).
Dokonano wyznaczenia przedstawicieli URSI do współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi. W kontaktach z COSPAR (Committee on Space Research) została prof. Iwona Stanisławska – dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Przedstawiciele naszego kraju zasilili również skład kilku powołanych grup roboczych.
Istotną informacją przekazaną w czasie spotkań Rady dotyczyła rozwijanej po ostatnim GASS idei członkostwa indywidualnego, która to powoduje poszerzenie grona naukowców uczestniczących aktywnie w wydarzeniach URSI zarówno z krajów członkowskich, stowarzyszonych jak i nie należących do URSI. Formuła ta nie ma jeszcze formalnego posadowienia w statucie URSI, jednak przynosi pozytywne efekty. Członkowie indywidualni przechodząc zróżnicowaną procedurę kandydowania uzyskują stosowne do kategorii uprawnienia w tym zniżki w opłatach za publikacje i udział w konferencjach organizowanych przez URSI.
Kategorie członkowskie dzielą się na (w nawiasie aktualna liczba): Fellow (106 jedynie na zaproszenie), Senior (515) i Corresponding (ok. 5000).
Na posiedzeniach Rady omówiono doświadczenia z organizacji GASS w warunkach epidemicznych i dodatkowe utrudnienia jakie są z tym związane.

Do najważniejszych z punktu widzenia Polski decyzji Rady należy
powierzenie jej organizacji w sierpniu 2026 roku XXXVI GASS w Krakowie.

Drugą integralną częścią GASS było Sympozjum Naukowe na którym na 136 sesjach przedstawiono – 1356 referatów (23 z Polski) w tym 1171 na sesjach plenarnych oraz 185 w formule Flash Interaction Presentation – co miało stanowić odpowiednik sesji plakatowych.
Na GASS były zarejestrowane 1173 osoby (w tym 14 z Polski), i co warto podkreślić w tym 247 osób to studenci. Autorzy pochodzili z 60 krajów.
Sytuacja epidemiczna i związane z tym ograniczenia podróżowania pomiędzy wieloma krajami spowodowała, iż w warunkach stacjonarnych uczestniczyło około 580 osób, a pozostałe osoby uczestniczyły zdalnie.
URSI w 2022 roku obchodzić będzie 100 lecie swojego powstania stąd w czasie GASS miało to swój wyraz w postaci prezentacji przygotowanych specjalnie na tą okazję wydawnictw i szeregu działań uświetniających.
Na uroczystej sesji otwarcia GASS 2021 dokonano również wręczenia nagród przyznawanych najlepszym naukowcom w obszarze działania URSI. W tym gronie nie było przedstawicieli naszego kraju.