Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Andrzej KRANKOWSKI

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel.: 89 523 38 36, 89 523 38 94
e-mail: kand@uwm.edu.pl

Wiceprzewodniczący:
dr inż. Marcin GRZESIAK

Zaklad Fizyki Plazmy
Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
tel.: 22 4966 374
e-mail:pajak@cbk.waw.pl

Wiceprzewodniczący junior:
dr inż. Paweł HORDYNIEC

Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
tel.: 71 320 5617, fax: 71 320 5617
e-mail: pawel.hordyniec@upwr.edu.pl

 

Komisja zajmuje się badaniem jonosfery w celu zapewnienia szerokiego zrozumienia niezbędnego do obsługi kosmicznych i naziemnych systemów radiowych.

W szczególności Komisja zajmuje się następującymi obszarami:

  • Globalną morfologią i modelowaniem jonosfery;
  • Zmianami czasowo przestrzennymi jonosfery i wpływem pogody kosmicznej na systemy;
  • Rozwojem narzędzi i sieci niezbędnych do pomiaru właściwości jonosfery i ich trendów;
  • Teorią i praktyką propagacji radiowej w i przez jonosferę;

Aby osiągnąć te cele, Komisja współpracuje z innymi komisjami URSI, odpowiednimi komitetami z rodziny ISC (IUGG, IAU, COSPAR, SCOSTEP, SCAR itp.) i innymi organizacjami (ITU, IEEE itp.).