Przewodniczący:
prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA

Instytut Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego
Polska Akademia Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
tel.: 81 744 50 61 wew. 125, fax: 81 744 50 67
e-mail: w.skierucha@ipan.lublin.pl

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Arkadiusz LEWANDOWSKI, prof. PW

Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
tel.: 22 234 7877, kom.: 724 193 404
e-mail: arkadiusz.lewandowski@pw.edu.pl

Wiceprzewodnicząca junior:
dr inż. Ilona PIEKARZ

Instytut Elektroniki
Wydział Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 617 5618
e-mail: ilona.piekarz@agh.edu.pl

Komisja promuje badania i rozwój w dziedzinie standardów pomiarowych oraz stałych fizycznych, metodyki kalibracji i pomiarów, ulepszonej identyfikowalności, dokładności i zredukowanej niepewności oraz ich wzajemnego porównywania.

Obszary wyróżnione:

  • Rozwój i udoskonalanie nowych technik pomiarowych i standardów kalibracji;
  • Wzorce pierwotne, w tym oparte na zjawiskach kwantowych;
  • Realizacja i rozpowszechnianie wzorcowego standardu czasu i częstotliwości;
  • Charakterystyka właściwości elektromagnetycznych materiałów, stałych fizycznych i właściwości materiałów inżynierskich, w tym nanotechnologii;
  • Metodyka dozymetrii/pomiarów elektromagnetycznych w diagnostyce zdrowia, innych zastosowaniach w tym biotechnologii i biodetekcji;
  • Pomiary w zaawansowanych systemach komunikacyjnych, metrologii kosmicznej i innych zastosowaniach uwzględniających techniki pomiaru anten i propagacji.

Komisja wspiera najlepsze praktyki i szkolenia w celu zapewnienia dokładności i spójności pomiarów potrzebnych do wsparcia badań, rozwoju i pełnego wykorzystania technologii elektromagnetycznych w całym spektrum oraz z korzyścią dla wszystkich Komisji.