Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Andrzej ZARĘBSKI

Katedra Elektroniki Morskiej
Wydział Elektryczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
tel.: 58 558 64 67, 58 558 65 99
e-mail: j.zarebski@we.umg.edu.pl

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Witold Adam PLESKACZ, prof. PW

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel.:  22 234 53 64, fax: 22 234 36 54
e-mail: w.pleskacz@imio.pw.edu.pl

Wiceprzewodniczący junior:
mgr inż. Patryk NOWAK vel NOWAKOWSKI

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 221/223, 90-005 Łódź

e-mail: patryk.nowak-vel-nowakowski@dokt.p.lodz.pl

 

Komisja promuje badania naukowe i dokonuje przeglądu nowych osiągnięć w następujących dziedzinach:

  • Najnowocześniejsze rozwiązania systemów elektronicznych wychodzące poza ramy współczesnej wiedzy;
  • Systemy mikrofalowe, fale milimetrowe oraz urządzenia, obwody i systemy terahercowe;
  • Nanotechnologia i nanoelektronika;
  • Złożone i hybrydowe systemy fotonowe i elektroniczne;
  • Urządzenia i systemy fotoniczne oraz ich zastosowania;
  • Fotoniczne systemy przetwarzania sygnałów, niezależnie od częstotliwości przetwarzanego sygnału;
  • Systemy optoelektryczne, plazmonika i elektrooptyka;

Komisja skupia się na przyrządach, obwodach, systemach i rozwiązaniach bezprzewodowych z zakresu elektroniki i fotoniki oraz ich zastosowaniach we współczesnej inżynierii, w szczególności w obszarze: sieci 6G i przyszłych generacji technologii komunikacji bezprzewodowej, Internetu rzeczy, systemów sensorowych, sztucznych inteligencji, pozyskiwania energii z otoczenia, bezprzewodowego transferu energii elektrycznej oraz systemów zarządzania kryzysowego w przypadku pandemii/katastrof.