Polski Komitet Narodowy URSI

Przewodniczący Komitetu:
Prof. dr hab. inż. Józef Modelski, członek korespondent PAN

Wiceprzewodniczący Komitetu:
Prof. dr hab. Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka

Sekretarz:
Dr inż. Andrzej Witczak, Wojskowa Akademia Techniczna.

Honorowy Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Stefan Hahn, członek rzeczywisty PAN, Politechnika Warszawska.

 

KOMISJE NAUKOWE

 • KOMISJA A:  Metrologii Elektromagnetycznej
  Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Ryszard J. KATULSKI, PG
 • KOMISJA B:  Fal i pól elektromagnetycznych
  Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Andrzej A. KUCHARSKI, PWr
 • KOMISJA C:  Sygnałów i Systemów
  Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł SZULAKIEWICZ, PP
 • KOMISJA D:  Elektroniki i fotoniki
  Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej NAPIERALSKI, PŁ.
 • KOMISJA E:  Szumów i zakłóceń elektromagnetycznych
  Przewodniczący: Dr hab. inż. Piotr SŁOBODZIAN, prof. nadzw. PWr
 • KOMISJA F: Propagacji fal i teledetekcji
  Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Krzysztof KULPA, PW
 • KOMISJA G:  Propagacji fal radiowych w jonosferze
  Przewodniczący: Prof. dr hab. Iwona STANISŁAWSKA, CBK PAN
 • KOMISJA H:  Fale w plazmie
  Przewodniczący: Dr hab. Hanna ROTHKAEHL, CBK PAN
 • KOMISJA J:  Radioastronomii
  Przewodniczący: Dr hab. Anna BARTKIEWICZ, UMK
 • KOMISJA K:  Elektromagnetyzm w biologii i medycynie
  Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. inż. Aleksander SIEROŃ, ŚUM