Przewodniczący:
dr hab. inż. Sławomir AMBROZIAK, prof. PG

Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: 58 347 1577
e-mail: slawonir.ambroziak@pg.edu.pl

Wiceprzewodniczący:
dr inż. Artur GROMEK

Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

e-mail: artur.gromek@pw.edu.pl

Wiceprzewodniczący junior:
ppor. mgr inż. Kacper BEDNARZ

Wydział Elektroniki,
Instytut Systemów Łączności
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46
tel.: 26 183 7738
e-mail: kacper.bednarz@wat.edu.pl

Komisja zachęca do:

  • Badań wszystkich częstotliwości w środowisku niezjonizowanym:
    • propagacji fali przez naturalną atmosferę i powierzchnie planety;
    • oddziaływania fali z powierzchniami planety (włączając w to lądy, morza i lód) oraz warstwami pod nimi;
    • Charakterystyka środowiska i jego wpływu na zjawiska falowe;
    • Zastosowanie wyników tych badań, zwłaszcza w dziedzinie teledetekcji i komunikacji;
  • Odpowiedniej współpracy z innymi komisjami URSI i innymi odpowiednimi organizacjami.