Skład Komitetu Narodowego URSI
na kadencję 2023-2026

Przewodniczący Komitetu:

prof. dr hab. inż. Józef MODELSKI, członek rzeczywisty PAN
Kontakt
Politechnika Warszawska
Instytut Radioelektroniki
ul. Nowowiejska 15/14, 00-665 Warszawa
tel.:  22 825 3929; 22  825 7397
e-mail: jozef.modelski@pw.edu.pl

Wiceprzewodnicząca Komitetu:

prof. dr hab. Iwona STANISŁAWSKA
Kontakt
Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
tel.: 22 496 6201,
e-mail: stanis@cbk.waw.pl

Sekretarz:

Dr inż. Andrzej WITCZAK, prof. WAT,
Kontakt
Wojskowa Akademia Techniczna
Instytut Radioelektroniki, Wydziału Elektroniki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel.: 26 183 9646
e-mail: andrzej.witczak@wat.edu.pl

Komisje naukowe

 • KOMISJA A:  Metrologii Elektromagnetycznej
  Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA, Polska Akademia Nauk
  Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Arkadiusz LEWANDOWSKI, prof. Politechniki Warszawskiej
  Wiceprzewodniczący junior: dr inż. Ilona PIEKARZ, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • KOMISJA B:  Fal i pól elektromagnetycznych
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Artur RYDOSZ, Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Piotr KOWALCZYK, Politechnika Gdańska
  Wiceprzewodniczący junior: dr inż. Małgorzata WARECKA, Politechnika Gdańska
 • KOMISJA D:  Elektroniki i fotoniki
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz Andrzej ZARĘBSKI, Uniwersytet Morski w Gdyni
  Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Witold Adam PLESKACZ, prof. Politechniki Warszawskiej
  Wiceprzewodniczący junior: mgr. inż. Patryk NOWAK vel NOWAKOWSKI, Politechnika Łódzka
 • KOMISJA E:  Szumów i zakłóceń elektromagnetycznych
  Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Mieczysław SŁOBODZIAN, prof. Politechniki Wrocławskiej
  Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI, prof. Wojskowej Akademii Technicznej
  Wiceprzewodniczący junior: mgr inż. Anna GRYTSKO, Politechnika Wrocławska
 • KOMISJA F: Propagacji fal i teledetekcji
  Przewodniczący: dr hab. inż. Sławomir AMBROZIAK, prof. Politechniki Gdańskiej
  Wiceprzewodniczący: dr inż. Artur GROMEK, Politechnika Warszawska
  Wiceprzewodniczący junior: ppor. mgr inż. Kacper BEDNARZ, Wojskowa Akademia Techniczna
 • KOMISJA G:  Propagacji fal radiowych w jonosferze
  Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Andrzej KRANKOWSKI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Wiceprzewodniczący: dr inż. Marcin GRZESIAK, Centrum Badań Kosmicznych PAN
  Wiceprzewodnicząca junior: dr inż. Paweł HORDYNIEC, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • KOMISJA H:  Fal w plazmie
  Przewodnicząca: dr hab. Hanna Barbara ROTHKAEHL, prof. Centrum Badań Kosmicznych PAN
  Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Wojciech JARMOŁOWSKI, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  Wiceprzewodnicząca junior: mgr Barbara MATYJASIAK, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • KOMISJA J:  Radioastronomii
  Przewodnicząca: dr hab. Anna BARTKIEWICZ, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Wiceprzewodniczący: dr hab. Marian SOIDA, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Wiceprzewodniczący junior: dr Aleksandra WOŁOWSKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • KOMISJA K:  Elektromagetyzm w biologii i medycynie
  Przewodniczący: dr hab. inż. Sławomir HAUSMAN, prof. Politechniki Łódzkiej
  Wiceprzewodniczący: dr hab. Grzegorz TATOŃ, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Wiceprzewodniczący junior: dr inż. Ewa ŁADA-TONDYRA, Politechnika Częstochowska