Komisja E: Szumów i zakłóceń elektromagnetycznych

 
Przewodniczący:
dr hab. inż. Piotr SŁOBODZIAN, prof. PWr

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 45 83
e-mail: piotr.slobodzian@pwr.wroc.pl

Wiceprzewodniczący:
dr inż. Dariusz KLEPACKI

Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Politechnika Rzeszowska
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel. 17 854 47 08
e-mail: dklepa@prz.edu.pl

Wiceprzewodniczący junior:
mgr inż. Łukasz PAJEWSKI

Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

e-mail: lukasz.pajewski@pwr.edu.pl

 

  • Naziemnej i kosmicznych szumach pochodzenia naturalnego, polach elektromagnetycznych związanych z zjawiskami sejsmicznymi;
  • Wytworzonego przez człowieka środowiska elektromagnetycznego;
  • Zespolonemu środowisko szumów;
  • Wpływowi szumów na właściwości systemu;
  • Wpływowi naturalnych i intencjonalnych emisji na właściwości sprzętu;
  • Podstaw naukowych szumu i kontroli interferencji, kompatybilności elektromagnetycznej;
  • Zarządzanie widmem

 

Lp.

Działanie

Okres realizacji

 1. Analiza działalności komisji E w poprzednich latach (historia dotychczasowych działań – prof. dr hab. inż. Józef Pawelec)

luty-marzec

 2. Wybór zastępcy przewodniczącego (lub sekretarza) komisji E

marzec-kwiecień

 3. Przegląd publicznych i prywatnych instytucji krajowych działających w dziedzinach objętych zainteresowaniami komisji E

marzec-czerwiec

 4. Udział w organizacji warsztatów EMC w Politechnice Wrocławskiej

maj-czerwiec

 5. Nawiązanie kontaktów z krajowymi sekcjami IEEE (np. IEEE-EMC) i określenie ram współpracy (wytypowanie wspólnych działań)

czerwiec-wrzesień

 6. Zorganizowanie seminarium naukowego (środowiskowego)

październik-listopad

 7. Opracowanie raportu rocznego z działalności komisji

grudzień

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha