Przewodniczący:
dr hab. inż. Sławomir HAUSMAN, prof. PŁ

Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka
ul. Wólczyńska 211/215, 90-924 Łódź
tel.:  42 631 26 36, fax: 42 636 17 89
e-mail: slawomir.hausman@p.lodz.pl

Wiceprzewodniczący:
dr hab. Grzegorz TATOŃ, prof. UJ

Katedra Fizjologii, Wydział Lekarski
Uniwersytet Jagielloński
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 619 96 82
e-mail: g.taton@uj.edu.pl

Wiceprzewodniczący junior:
dr inż. Ewa ŁADA-TONDYRA

Wydział Elektryczny
Politechnika Częstochowska
ul. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
tel.: 34 325 08 13
e-mail: e.lada-tondyra@pcz.pl

Komisja ma obowiązek wspierania badań i rozwoju w następujących dziedzinach:

  • Fizyczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych z systemami biologicznymi;
  • Skutki biologiczne pól elektromagnetycznych;
  • Mechanizmy leżące u podstaw działania pól elektromagnetycznych;
  • Eksperymentalne systemy badań narażenia przez pola elektromagnetyczne;
  • Ocena narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne;
  • Zastosowania medyczne pól elektromagnetycznych w całym zakresie częstotliwości


https://ursik.pcz.pl/