Polski Komitet Narodowy URSI

Przewodniczący Komitetu:
Prof. dr hab. inż. Stefan Hahn, członek rzeczywisty PAN, Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący Komitetu:
Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz, Wojskowy Instytut Łączności

Sekretarz:
Doc. dr inż. Tomasz Kosiło, Politechnika Warszawska.

 

KOMISJE NAUKOWE

 • KOMISJA A:  Metrologii Elektromagnetycznej
  Przewodniczący:  Dr inż. Karol Radecki, PW
 • KOMISJA B:  Fal i pól elektromagnetycznych
  Przewodniczący:  Prof. dr hab. Michał Mrozowski, PG
 • KOMISJA C:  Sygnałów i Systemów
  Przewodniczący:  Prof.dr hab. Marian Piekarski, PWr
 • KOMISJA D:  Elektroniki i fotoniki
  Przewodniczący:  Prof.dr hab. Bohdan Mroziewicz, ITE
 • KOMISJA E:  Szumów i zakłóceń elektromagnetycznych
  Przewodniczący:  Prof.dr hab. Józef Pawelec, PR
 • KOMISJA F:  Propagacji fal i teledetekcji
  Przewodniczący:  Dr inż. Wiktor Pawłowski, PG
 • KOMISJA G:  Propagacji fal radiowych w jonosferze
  Przewodnicząca:  Doc. dr hab. Iwona Stanisławska, CBK PAN
 • KOMISJA H:  Fal w plaźmie
  Przewodniczący:  Prof. dr hab. Andrzej Wernik, CBK PAN
 • KOMISJA J:  Radioastronomii
  Przewodniczący:  Prof.dr hab. Stanisław Gorgolewski, UMK w Toruniu
 • KOMISJA K:  Elektromagetyzm w biologii i medycynie
  Przewodnicząca:  Dr inż. Jolanta Karpowicz, CIOP