Krajowe Sympozja Nauk Radiowych są najważniejszą konferencją naukową organizowaną przy współudziale Komitetu Narodowego, typowo co trzy lata, która obejmuje prezentację osiągnięć krajowych w zakresie tematyki URSI. Dotąd odbyło się 12 takich Sympozjów:

 • I Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Warszawa, 17 – 18 lutego 1975.
 • II Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Gdańsk, 13 – 14 lutego 1978.
 • III Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Wrocław, 12 – 14 lutego 1981.
 • IV Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Poznań, 13 – 15 lutego 1984.
 • V Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Toruń, 9 – 11 lutego 1987.
 • VI Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Warszawa, 17 marca 1990.
 • VII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Gdańsk, 18 – 19 lutego 1993.
 • VIII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Wrocław, 15 – 16 lutego 1996.
 • IX Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Poznań, 16 – 17 marca 1999.
 • X Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Poznań, 14 – 15 marca 2002.
 • XI Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Poznań, 7 – 8 kwietnia 2005.
 • XII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Warszawa, 16 – 17 czerwca 2009.