Przewodnicząca:
dr hab. Hanna ROTHKAEHL, prof. Instytutu

Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
tel.: +48 22 496 64 18
e-mail: hrot@cbk.waw.pl

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Wojciech JARMOŁOWSKI, prof. UWM

Katedra Geodezji
Wydział Geoinżynierii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel.: 89 523 4764
e-mail: wojciech.jarmolowski@uwm.edu.pl

Wiceprzewodniczący junior:
mgr Barbara MATYJASIAK

Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa

e-mail: bmatyjasiak@cbk.waw.pl

 

Celami Komisji są:

 • Studia w zakresie zachowania fal w plazmie w najszerszym tego słowa znaczeniu, a w szczególności:
  • (I) – generacja (np. niestabilności plazmy), propagacja i detekcja fal w plazmie,
  • interakcje między falami,
  • turbulencji plazmy i chaosu,
  • interakcji pomiędzy plazma a statkami kosmicznymi,
 • Niestabilność, ogrzewanie i diagnostyka plazmy w warunkach laboratoryjnych;
 • Stosowania tych badań, szczególnie w oddziaływania słonecznej i planetarnej plazmy, pogody w przestrzeni kosmicznej zakresie energii słonecznej / planetarny interakcji osocza, pogody kosmicznej, a także zwiększonym wykorzystania przestrzeni kosmicznej jako laboratorium badawczego.