Komisja G: Propagacji fal radiowych w jonosferze

 
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Iwona STANISŁAWSKA

Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
tel.: 22 496 6201
e-mail: stanis@cbk.waw.pl

Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
e-mail:pawel.wielgosz@uwm.edu.pl

Wiceprzewodniczący junior:
mgr Katarzyna BUDZIŃSKA

Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa

e-mail: kbudzinska@cbk.waw.pl

 

Komisja zajmuje się badaniem jonosfery w celu zapewnienia szerokiego zrozumienia niezbędnego do obsługi kosmicznych i naziemnych systemów radiowych.

W szczególności Komisja zajmuje się następującymi obszarami:

  • Globalną morfologią i modelowaniem jonosfery;
  • Zmianami czasowo przestrzennymi jonosfery i wpływem pogody kosmicznej na systemy;
  • Rozwojem narzędzi i sieci niezbędnych do pomiaru właściwości jonosfery i ich trendów;
  • Teorią i praktyką propagacji radiowej w i przez jonosferę;

Aby osiągnąć te cele, Komisja współpracuje z innymi komisjami URSI, odpowiednimi komitetami z rodziny ISC (IUGG, IAU, COSPAR, SCOSTEP, SCAR itp.) i innymi organizacjami (ITU, IEEE itp.).

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha