Komisja A: Metrologii Elektromagnetycznej

 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polska Akademia Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
tel.: 81 744 50 61 wew. 125, fax: 81 744 50 67
e-mail: w.skierucha@ipan.lublin.pl

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Arkadiusz LEWANDOWSKI

Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
tel.: 22 234 7877
e-mail: a.lewandowski@ise.pw.edu.pl

Wiceprzewodniczący junior:
dr hab. inż. Kamil STASZEK

Akademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

e-mail: kamil.staszek@agh.edu.pl

 

Komisja promuje badania i rozwój w dziedzinie standardów pomiarowych oraz stałych fizycznych, metodyki kalibracji i pomiarów, ulepszonej identyfikowalności, dokładności i zredukowanej niepewności oraz ich wzajemnego porównywania.

Obszary wyróżnione:

  • Rozwój i udoskonalanie nowych technik pomiarowych i standardów kalibracji;
  • Wzorce pierwotne, w tym oparte na zjawiskach kwantowych;
  • Realizacja i rozpowszechnianie wzorcowego standardu czasu i częstotliwości;
  • Charakterystyka właściwości elektromagnetycznych materiałów, stałych fizycznych i właściwości materiałów inżynierskich, w tym nanotechnologii;
  • Metodyka dozymetrii/pomiarów elektromagnetycznych w diagnostyce zdrowia, innych zastosowaniach w tym biotechnologii i biodetekcji;
  • Pomiary w zaawansowanych systemach komunikacyjnych, metrologii kosmicznej i innych zastosowaniach uwzględniających techniki pomiaru anten i propagacji.

Komisja wspiera najlepsze praktyki i szkolenia w celu zapewnienia dokładności i spójności pomiarów potrzebnych do wsparcia badań, rozwoju i pełnego wykorzystania technologii elektromagnetycznych w całym spektrum oraz z korzyścią dla wszystkich Komisji.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha