Podsumowanie GASS 2023

W dniach 19-26 sierpnia 2023 roku w Sapporo w Japonii odbyło się najważniejsze wydarzenie cykliczne w życiu URSI jakim jest Zgromadzenie Generalne i Sympozjum Naukowe – GASS.

Gośćmi honorowymi GASS byli: Następca  tronu Japonii  Książe Akishimo, Minister stanu ds. Polityki Gospodarczej i Fiskalnej, Gubernator Hokkaido i Burmistrz Sapporo. Adres specjalny przesłała m. in. Premier Japonii.

W Sympozjum Naukowym uczestniczyło 1434 uczestników z 49 krajów co świadczy o rozmiarze wydarzenia. W trakcie sympozjum przedstawiono 1443 referaty (1116 plenarnych, 254 plakatowych i 73 w postaci nagranych prezentacji video). Każda z Komisji Naukowych jest odpowiedzialna za swój obszar merytoryczny i związane z nim sesje. Na Sympozjum przyjęto łącznie 1680 referatów a poniżej podano zestawienie w rozbiciu na poszczególne komisje.

COMMISSION Accepted Papers
A Electromagnetic Metrology 53
B Fields and Waves 313
C Radiocommunication Systems and Signal Processing 79
D Electronics and Photonics 82
E Electromagnetic Environment and Interference 109
F Wave Propagation and Remote Sensing 77
G Ionospheric Radio and Propagation 286
H Waves in Plasmas 182
J Radio Astronomy 316
K Electromagnetics in Biology and Medicine 154
WIRS Women in Radio Science 21
  • Na Sympozjum zaakceptowano 27 referatów z Polski (to największa liczba od roku 1972, gdy gospodarzem GASS była Warszawa).
  • Udział wzięły 22 osoby, w tym 6 osób z Politechniki Warszawskiej, po 3 osoby z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, po 2 osoby z Akademii Górniczo Hutniczej oraz Politechniki Wrocławskiej, po 1 osobie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Agrofizyki PAN, Instytutu Fizyki PAN oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
  • W gronie uczestników było 14 członków Polskiego Komitetu Narodowego URSI.
  • Zarówno pod względem liczby przyjętych referatów jak i liczby uczestników Polska była 13-tym co do wielkości krajem spośród 44 członków URSI.
  • W wyniku konkursu 2 młodych naukowców z Polski otrzymało granty URSI (obejmujące opłatę konferencyjną oraz koszty zakwaterowania).

W części statutowej GASS odbyły się cztery posiedzenia najwyższego organu URSI jakim jest Rada (Council). W Radzie Polski Komitet Narodowy jest reprezentowanych przez Przewodniczącego. W czasie posiedzeń dokonano oceny sprawozdań władz za lata 2021-2023, zatwierdzono wyniki wyborów w Komisjach Naukowych oraz podjęto decyzje dotyczące reorganizacji Grup Roboczych, oraz szereg innych decyzji organizacyjnych. Podjęto decyzję o miejscu organizacji GASS w 2029 roku. Konkurencję pomiędzy Ottawą i Vancouver w Kanadzie oraz Singapurem i Taipei w Taiwanie wygrał Singapur.

Istotną częścią był wybór władz statutowych. Prezydentem URSI na nową kadencję 2023-2026 został prof. Ari Sihvola z Finlandii, wieprezydentami zostali: prof. Kazuya Kobayashi (Japonia), prof. Sana Salous (Wielka Brytania), prof. Guliano Manara (Włochy), prof. Ondrej Santolik (Republika Czeska).

Sekretarzem Generalnym po raz kolejny wybrano prof. Petera Van Daele (Belgia).

W 10-ciu komisjach naukowych URSI dokonano wyborów władz. Wyborowi podlegają wiceprzewodniczący (którzy zgodnie ze statutem URSI w kolejnej kadencji obejmą automatycznie funkcję przewodniczących), a także przedstawiciele młodego pokolenia naukowców jako tzw. ECR–(Early Career Representative).

Z dużą satysfakcją należy podkreślić, iż wiceprzewodniczącym Komisji F (Propagacji fal i teledetekcji) został wybrany członek Polskiego Komitetu Narodowego – prof. Sławomir Ambroziak z Politechniki Gdańskiej), a ECR w komisji C (Systemy radiokomunikacyjne i przetwarzanie sygnałów) został dr Krzysztof Cwalina również z Politechniki Gdańskiej.

Obu Panom składamy z tego powodu serdeczne gratulacje, z życzeniem owocnej pracy.

W czasie bankietu zamykającego GASS przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego prof. Józef Modelski zaprosił uczestników GASS’23 na kolejne wydarzenie tej rangi, które odbędzie się w dniach 15-22 sierpnia 2026 roku w Krakowie. W multimedialnej prezentacji przygotowanej przy dużej pomocy firmy Symposium Cracoviense – partnera organizacyjnego tego wydarzenia, przedstawiono miejsce obrad jakim będzie Centrum Kongresowe ICE a także inne walory Krakowa.

Dużą popularnością wśród uczestników cieszyły się informacje i gadżety o Krakowie przygotowane przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Tokio oraz Symposium Cracoviense za co Komitet Narodowy składa serdeczne podziękowania.

Organizatorzy GASS’23 udostępnili, kilka filmów z tego wydarzenie.

URSI GASS 2023 Memorial Movie
https://www.youtube.com/watch?v=YgoEAut8dnI

URSI GASS 2023 Opening Ceremony Part 1 z wystąpieniem Księcia Akishimo
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTXxUMj6zg

URSI GASS 2023 Opening Ceremony Part 2 z wykładem prof Petera Van Daele nt 100 lat historii URSI
https://www.youtube.com/watch?v=tWkEEkPAnxs

URSI GASS 2023 Opening Ceremony Part 3 z prezentacją specjalnych nagród URSI
https://www.youtube.com/watch?v=Jpklv3-oRyA

URSI GASS 2023 Closing Ceremony
https://www.youtube.com/watch?v=l9TzukYBClY