W dniu 11 maja 2023 roku odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie Komitetu Narodowego Polskiej Akademii Nauk ds. współpracy z Międzynarodową Unia Nauk o Radiu – URSI kadencji 2023 -2026.

Posiedzenie odbyło się w gościnnych progach Politechniki Warszawskiej.

Posiedzenie zaszczycił swoją obecnością Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak. Dziekan Wydziału IV sprawuje w imieniu Pan nadzór nad Komitetem Narodowym URSI.

Posiedzenie było jednocześnie ostatnim posiedzeniem Komitetu z poprzedniej kadencji stąd też prof. T. Kapitaniak wręczył wszystkim członkom komitetu podziękowania za pracę w kadencji 2019-2022.

Prezydium PAN dokonując przeglądów komisji i komitetów działających przy PAN wysoko oceniło dotychczasową działalność Komitetu Narodowego URSI i przedłużyło jego działanie na kolejna kadencję. Prezydium PAN na kolejną kadencję na przewodniczącego Komitetu powołało prof. dr hab. inż. Józefa MODELSKIEGO – członka rzeczywistego PAN.

Na jego wniosek Dziekan Wydziału IV powołał prezydium Komitetu w osobach – zastępczyni przewodniczącego – prof. dr hab. Iwonę STANISŁAWSKĄ z CBK PAN, oraz sekretarza – dr inż. Andrzeja Witczaka – prof. WAT oraz dziesięciu przewodniczących Komisji tematycznych.

Przewodniczący Komitetu zgodnie z Regulaminem Komitetu powołał dziesięciu wice przewodniczących komisji oraz dziesięciu wice przewodniczących juniorów.

Nominacje wszystkim obecnym członkom Komitetu Narodowego wręczył prof. T. Kapitaniak.

Przewodniczący Komitetu przypomniał krótko historię URSI, w tym również rolę polskich przedstawicieli w tej organizacji, cele i zasady działania Komitetu Narodowego no i oczywiście zadania na bieżącą kadencję. Wśród nich najważniejszym jest organizacja w 2026 roku w Krakowie kolejnego Zgromadzenia Generalnego i Sympozjum Naukowego URSI – GASS-2026.

Ciekawym elementem posiedzenia była prezentacja prof. Hanny Rotkaehl z Centrum Badań Kosmicznych PAN o kolejnym sukcesie w podboju kosmosu. W ramach duże konsorcjum naukowego pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach programu JUICE w stronę Jowisza została wystrzelona z kosmodromu w Gujanie Francuskiej rakieta Ariane 5 na pokładzie, której znajduje się stacja badawcza wyposażona między innymi w aparaturę skonstruowaną w Polsce. Misja potrwa do 2034 roku i zakończy się twardym lądowaniem na największym księżycu Jowisza – Ganimedes. Gratulujemy zespołowi CBK PAN – przed którym kilka lata zbierania i analizowania nowych wyników pomiarów zjawisk plazmy w rejonie największej planety Układu Słonecznego.

Spotkanie zakończyły sprawy organizacyjne i pamiątkowe zdjęcie przed popiersiem prof. Janusza Groszkowskiego – jednej z najwybitniejszych postaci nauk radiowych w Polsce – a w latach 1966-1972 wiceprezydenta URSI.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników posiedzenia Komitetu Narodowego URSI przy popiersiu prof. Janusza Groszkowskiego na terenie budynku Wydziału Elektroniki i technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – 11 maj 2023