W dniu 26 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Narodowego. Dotyczyło ono przygotowań do Zgromadzenia Generalnego URSI w Rzymie w sierpniu bieżącego roku w tym również kwestii wyborczych do władz organizacji. Przeanalizowano również informacje o planowanym udziale w Sympozjum Naukowym, które wraz z zgromadzeniem stanowią wydarzenie o wspólnej nazwie GASS 2021.
Komitet ocenił realizowaną już dwukrotnie inicjatywę organizacji Baltic URSI Sympozjum. Uwarunkowania zewnętrzne w zakresie oceny działalności naukowej oraz ograniczone zainteresowanie partnerów z komitetów narodowych państw rejonu morza Bałtyckiego skłoniło do podjęcia decyzji o zawieszeniu realizacji tego wydarzenia w 2022 roku. Komitet zachęcił jednocześnie do organizacji w ramach innych konferencji sesji specjalny URSI, a także kontynuowania obejmowania poszczególnych konferencji patronatem Komitetu Narodowego.
Komitet na wniosek przewodniczącego komisji D podjął uchwałę o nadaniu godności „honorowego przewodniczącego komisji D – Elektroniki i Fotoniki”, jej wieloletniemu przewodniczącemu, prof. dr. hab. inż. Andrzejowi NAPIERALSKIEMU. Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie w Komitecie Narodowym URSI.