W dniu 24 października odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie Komitetu Narodowego URSI. Dominującym tematem były przygotowania do Zgromadzenia Generalnego i Sympozjum Naukowego URSI –  GASS-2023, jakie odbędzie się w dniach 19-26 sierpnia 2023 roku w Sapporo.  Jest ono powiązane z wyborami władz, stąd oprócz wątku naukowego tematem rozmów były również sprawy kadrowe dotyczące naszych kandydatów do władz w poszczególnych komisjach.  GASS 2023 będzie ostatnią tego typu imprezą przed edycją w 2026 roku, w którym to spotkanie to jest zaplanowane w Krakowie. 

Ponadto uczestnicy spotkania wysłuchali informacji tegorocznej konferencji URSI – AT-AP-RASC 2022 jaka odbyła się w dniach 29 maja – 3 czerwca na Gran Canarii.

Dokonano przeglądu działań poszczególnych komisji merytorycznych w tym w zakresie przebiegu i efektów wynikających z konferencji naukowych objętych w 2022 roku patronatem Komitetu Narodowego.

Ze względu na zbliżający się koniec kadencji, poproszono przewodniczących wszystkich komisji o przygotowanie podsumowania całości działalności od 2019 roku. Spotkanie zakończyła dyskusja i omówienie spraw organizacyjnych.