W dniu 25 kwietnia 2022 roku odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Narodowego.

  • Na posiedzeniu poruszono bieżące problemy organizacyjne w tym udział przedstawicieli polskiej nauki w 3 rd URSI Atlantic / Asia-Pacific Radio Science Meeting), organizowanym w dniach 29 maja-3 czerwca 2022 na Gran Canarii oraz przygotowania do udziału w Zgromadzeniu Generalnym – GASS 2023 w Sapporo  19-26 sierpnia 2023.
  • W ramach posiedzenia prof. Wojciech Skierucha – przewodniczący Komisji A Metrologii Elektromagnetycznej, przedstawił szeroką informację o działalności komisji oraz ciekawą informację merytoryczną o pracach w zakresie stosowania metrologii elektromagnetycznej w rolnictwie.
  • Podobnie obszerną informację o zmianach i nowych inicjatywach w Komisji K- Elektromagnetyzm w biologii i medycynie przedstawił prof. Sławomir Hausman.
  • O stanie prac poszczególnych komisji poinformowali w krótkich wystąpieniach również  pozostali członkowie Komitetu Narodowego.
  • W czasie posiedzenia poinformowano o powołaniu z inicjatywy nowej wice przewodniczącej światowego URSI – prof. Patricji Doherty  – wydzielonego zespołu składającego się z wyłącznie z kobiet. Inicjatywa ta i powołany przy Polskim Komitecie Narodowym zespół o nazwie WIRS –  URSI Women in Radio Science ma zachęcać panie do podejmowania pracy naukowej w obszarze nauk radiowych.  Polski zespól WIRS ukonstytuował się w składzie: Przewodnicząca – prof Anna BARTKIEWICZ z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w-ce przewodnicząca  dr Ewa ŁADA-TONDYRA – z Politechniki Częstochowskiej, a obowiązki sekretarza zespołu powierzono mgr Barbarze MATYJASIAK z Centrum Badań Kosmicznych PAN.  Wszystkie trzy Panie niezależnie od pracy w zespole pełnią swoje obowiązki w różnych Komisjach Komitetu Narodowego.