Posiedzenie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
maj 152018
 

W czasie BALTIC URSI Symposium organizowanego w ramach MRW2018 przez Komitet Narodowy URSI 15 maja odbyło, się jego formalne posiedzenie.
W ramach spotkania dokonano podsumowania wyników Sympozjum oraz omówiono wyzwania z jakim wiązała się jego organizacja.

Przewodniczący Komitetu Narodowego prof. Józef Modelski przedstawił informację o pracach prezydium Komitetu oraz dokonał wręczenia nominacji dla nowych członków Komitetu. Poinformował również zebranych o prezentacji działalności Komitetu na posiedzeniu Prezydium PAN.

W ramach części naukowej spotkania, wysłuchano bardzo ciekawej prezentacji prof. dr hab. Hanny Rothkaehl z CBK PAN na temat projektu LOFAR. Jest to wręcz wzorcowy przykład wyników niezbędnej międzynarodowej współpracy naukowej w celu osiągnięcia znaczącego postępu w tworzeniu narzędzi służących poznaniu wszechświata i praw nimi rządzących. Przy okazji ludzkość uzyskuje bardzo praktyczną wiedzę, niezbędną w codziennej działalności w wielu obszarach techniki. Cieszy tu istotny, udział polskich naukowców z kilku ośrodków, oraz nie łatwe do uzyskanie wsparcie finansowe polskich władz.

Ze względu na zbliżający się koniec kadencji omówiono również plany dalszego działania Komitetu.

Microwave and Radar Week 2018

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sty 082018
 


W dniach 14-17 maja w Poznaniu w ramach
MICROWAVE and RADAR WEEK 2018  

Komitet Narodowy URSI organizuje międzynarodowe sympozjum naukowe.
2018 Baltic URSI Symposium  

Tematyka Sympozjum obejmuje wszystkie obszary aktywności URSI.

Serdecznie Zapraszamy
Szczegóły dostępne na stronie www.mrw2018.org

Posiedzenie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
lis 172017
 

W dniu 17 listopada odbyło się robocze posiedzenie Komitetu Narodowego.
Głównymi tematami spotkania były:

 • Informacje i wnioski wynikające z udziału delegacji Komitetu w Zgromadzeniu Generalnym URSI w Montrealu;
 • Sprawy organizacyjne Sympozjum URSI organizowanego w dniach 14-17 maja w Poznaniu w ramach Microwave and Radar Week;
 • Zmiany w składzie Komitetu Narodowego;
 • Sprawy bieżące i organizacyjne.
 

W dniach 14-16 listopada w centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance w ramach Dni Radiolokacji odbyła się 9. Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne objęta tradycyjnie patronatem Komitetu Narodowego URSI. Jej celem jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień technicznych z dziedziny systemów radioelektronicznych a także zacieśnianie współpracy pomiędzy krajowymi ośrodkami naukowymi, jednostkami badawczo- rozwojowymi oraz krajowym przemysłem.
Zakres tematyka tegorocznej konferencji obejmował następujące obszary tematyczne.

 • Akustyka i akustoelektronika
 • Anteny i mikrofale
 • Wykorzystanie BSL i obrona przed ich nieuprawnionym użyciem
 • Elektronika biomedyczna
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Optoelektronika
 • Przetwarzanie sygnałów i danych w urządzeniach i systemach radioelektronicznych
 • Radiolokacja
 • Radionawigacja
 • Radioelektronika w zastosowaniach kosmicznych
 • Urządzenia i systemy specjalne Continue reading »

Zgromadzenie Generalne URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 262017
 W dniach 20-26 sierpnia 2017 roku w Montrealu odbyło się Zgromadzenie Generalne URSI. Jest ono tradycyjnie organizowane w cyklu 3 letnim i jest połączone z kongresem naukowym pod wspólną nazwą General Assembly and Scientific Symposium (GASS).

Polski Komitet Narodowy jako oficjalny przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk był reprezentowany przez: prof. dr hab. inż. Józefa MODELSKIEGO – przewodniczącego Komitetu, oraz dr inż. Andrzeja WITCZAKA – sekretarza Komitetu.

 • Spotkania robocze Komisji Naukowych,
 • Spotkanie Komitetów Narodowych z krajów członkowskich URSI z obszaru Europy.
 • Działalność promująca kandydaturę Warszawy jako miejsca organizacji kolejnego Zgromadzenia Generalnego w 2020 roku.

W ramach Zgromadzenia Generalnego odbyły się posiedzenia robocze Rady URSI, w których uczestniczyli przedstawiciele Komitetów Narodowych, przewodniczący 10 Komisji Naukowych oraz władze URSI. Continue reading »

URSI AP-RASC 2016

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
mar 042016
 

W dniach 21-25 kwietnia w Seulu odbędzie się Konferencja URSI rejonu Azji i Pacyfiku.
Szczegóły dostępne na stronie aprasc2016.org

Posiedzenie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
lut 272016
 

W dniu 26 lutego  br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się robocze posiedzenie Komitetu Narodowego URSI. Członkowie Komitetu minutą ciszy uczcili pamięć Ś.P. prof. dr hab. Andrzeja WIERNIKA, honorowego przewodniczącego komisji G oraz wieloletniego działacza URSI zarówno w kraju jak i na szczeblu międzynarodowym.
W czasie posiedzenia omówiono aktualne problemy pracy poszczególnych Komisji i ich plany działania w 2016 roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się liczne konferencje objęte patronatem Komitetu Narodowego URSI. W tym obszarze tematycznym mieściła się dyskusja zainicjowana przez prof. J. MODELSKIEGO o organizacji w 2018 roku Sympozjum URSI w Poznaniu w połączeniu organizacyjnym z konferencją MIKON-2018.  Złożone deklaracje przez poszczególne Komisji dają dużą szansę na pomyślne zorganizowanie takiego wydarzenia naukowego. Finalna decyzja będzie podjęta już wkrótce a pierwsze zadania zostały podzielone wśród członków Komitetu. W czasie posiedzenia komisja przegłosowała również kandydaturę prof. dr hab. inż. Andrzeja NAPIERALSKIEGO – przewodniczącego Komisji D,  na wakującą funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Narodowego URSI. Sprawy organizacyjne dopełniły porządku dnia.

paź 052015
 
Pod patronatem Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych w ramach Dni Radiolokacji odbywa się

8. KONFERENCJA NAUKOWA

URZĄDZENIA I SYSTEMY
RADIOELEKRONICZNE

UiSR’2015

Jachranka
27-29 października 2015

ORGANIZATORZY DNI RADIOLOKACJI

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • PIT-RADWAR S.A.
 • Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

PARTNER NAUKOWY 8 KONFERENCJI UiSR

 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
KONFERENCJA ORGANIZOWANA POD PATRONATEM
 • Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk
  oraz
 • Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych
PATRON MEDIALNY
 • Elektronika, Konstrukcje –Technologie – Zastosowania
 • Przegląd Telekomunikacyjny

ZAPRASZAMY – Informacje na stronach www.dniradiolokacji.pl

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Wernik

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
kwi 252015
 


W dniu 24 kwietnia, zmarł prof. dr hab. Andrzej Wernik, profesor fizyki w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, wieloletni działacz Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych.

W latach 1999-2005 wiceprezydent URSI, przewodniczący komisji G – Propagacji fal radiowych w jonosferze. Przez wiele lat był również przewodniczącym komisji F – Fal w plaźmie w Komitecie Narodowym URSI. Aktualnie był honorowym przewodniczącym komisji G Komitetu Narodowego URSI.

Prof. Wernik zajmował się badaniami propagacji fal radiowych w jonosferze, propagacji fal radiowych w stochastycznych niejednorodnych środowiskach, fizyki jonosfery, turbulencji plazmy jonosferycznej, fal akustyczno-grawitacyjnych w górnych warstwach atmosfery, oraz metodami analizy danych.
Wybitny naukowiec, nauczyciel kilku pokoleń naukowców z całego świata w dziedzinie fizyki. Był również nieocenionym autorytetem w zakresie etyki i relacji międzyludzkich.

Cześć jego pamięci!

Zgromadzenie Ogólne URSI w Pekinie

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 162014
 W dniach 16-23 sierpnia w Pekinie odbyło się, organizowane w cyklu trzyletnim, 31 Zgromadzenie Ogólne URSI.

Było ono zarówno spotkaniem organizacyjnym jak i dużym Sympozjum Naukowym. W spotkaniu uczestniczyło około 1000 naukowców z 50 krajów.

Zgromadzenie Ogólne dokonało wyboru nowych władz na kadencje 2015-2017. Nowym Prezydenta URSI został prof. Paul Cannon z Wielkiej Brytanii, Sekretarzem Generalnym został prof. Paul Lagasse z Belgii, Wiceprezydentami są prof. Subra Ananthakrishnan z Indii, prof. Makoto Ando z Japonii, prof. Yahia M.M. Antar z Kanady oraz prof. Umran S. Inan z USA.
Przewodniczącą Komisji G – “Propagacja fal radiowych w jonosferze” została prof. Iwona Stanisławska z Centrum badań Kosmicznych PAN. Gratulujemy Pani Profesor zaszczytnego wyboru i życzymy samych sukcesów w kierowaniu tym obszarem działalności URSI.
Pełna lista nowych władz dostępna jest http://www.ursi.org/en/ursi_structure.asp

W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 5 członków Komitetu Narodowego tj: prof. Józef Modelski – przewodniczący Komitetu, prof. Michał Mrozowski, – przewodniczący Komisji B, prof. Iwona Stanisławska – przewodnicząca Komisji G, prof. Katarzyna Otmianowska-Mazur – przewodnicząca Komisji J oraz prof. Hanna Rothkaehl – wiceprzewodnicząca Komisji H.
Warto podkreślić iż w Sympozjum uczestniczyło również dwoje młodych polskich naukowców, którzy na ten cel otrzymali granty specjalne URSI – byli to L. Szydłowski – doktorant z Politechniki Gdańskiej, oraz O. Poliuga – doktorantka z CBK.
W trakcie Sympozjum z Polski zaprezentowano 18 referatów, w tym 4 zaproszone: prof. H. Bogucka (PP), prof. H.Rothkaehl (CBK), prof. I.Stanisławska (CBK), prof. R. Strużak (PWr.). Polacy przewodniczyli 5 sesjom naukowym.
Kolejne Zgromadzenie Ogólne zaplanowano do realizacji w Montrealu w 2017 roku.
Pojawiła się również propozycja realizacji Zgromadzenia Euro-Atlantyckiego URSI – 18-22 maja 2015, Gran Canaria – szczegóły URSI AT-RASC 2015 dostępne http://www.at-rasc.com

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha