Posiedzenie Komitetu Narodowego w PW

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sty 092014
 

W dniu 9 stycznia w budynku Wydziału Elektroniki i technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się robocze posiedzenie Komitetu Narodowego.

W czasie spotkania przedstawiono między innymi wyniki oceny Komitetu Narodowego dokonaną przez władze PAN (list w załączeniu – plik pdf)

Omówiono przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego URSI w tym udziału polskich naukowców w Sympozjum Naukowego jakie odbędzie się wraz z nim.
Komitet ustalił, iż w ramach krajowych konferencji naukowych będzie organizował sesje specjalne URSI zamiast Krajowych Sympozjów. Najbliższe sesje będą zorganiowane w ramach KKRRiT w czerwcu 2014 roku. Propagowanie celów statutowych URSI będzie realizowane również na konferencjach organizowanych przez podmioty krajowe nad którymi patronat obejmie Komitet Narodowy.
Zapoznano się z informacjami poszczególnych komisji merytorycznych o prowadzonych aktualnie pracach.

Posiedzenie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 222013
 

W dniu 9 lipca br. , w warszawskiej siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyło się posiedzenie Komitetu Narodowego URSI. Członkowie Komitetu mieli okazję wysłuchać informacji prof. dr hab. Iwony Stanisławskiej – z-cy dyrektora CBK (i przewodniczącej komisji G Komitetu) o osiągnięciach i stanie aktualnie prowadzonych prac naukowych.

 

W części organizacyjnej przedyskutowano między innymi:

 • przygotowania do Zgromadzenia Generalnego URSI, które planowane jest w 2014 roku w Pekinie;
 • przygotowanie wniosków o wyróżnienia URSI dla polskich naukowców;
 • przygotowania monografii na temat stanu nauk o radiu w Polsce;
 • organizacji sesji URSI na konferencjach krajowych;
 • rozpatrzenia wniosków o objęciem Patronatem Honorowym Komitetu Narodowego konferencji naukowych z obszaru zainteresowań URSI;
 • inne sprawy organizacyjne.

W czasie posiedzenia przyjęto również Regulamin Pracy Komitetu.
Przewodniczący Komitetu prof. J. MODELSKI wręczył akty powołania, ostatniej grupie zastępców przewodniczących komisji, życząc im sukcesów w pracy na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej w obszarze nauk o radiu. Nazwiska wiceprzewodniczących dostępne są na stronie internetowej.
Poszczególne komisje dokonały prezentacji tematyki podejmowanej w swoich działaniach w ciągu ostatniego półrocza oraz plany na najbliższy okres.

 

W dniu 19 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Narodowego, tym razem w gościnnych progach siedziby Orange Polska w Warszawie.

W czasie posiedzenia podsumowano pierwszy rok działalności Komitetu w obecnym składzie z satysfakcją przyjmując wzrastając aktywność poszczególnych komisji. Przewodniczący komisji przedstawili szczegółowe sprawozdania oraz podzielili się informacjami na temat planów na najbliższą przyszłość.

Członkowie Komitetu z satysfakcją przyjęli informację o decyzji Prezydium Polskiej Akademii Nauk , które uznając obszar aktywności Komitetu Narodowego za przekraczający granice poszczególnych wydziałów PAN zmienił jego podległość organizacyjną. Obecnie Komitet Narodowy URSI podlega bezpośrednio pod Prezydium PAN.

Decyzja o zmianie podległość to również obowiązek zmiany regulacji wewnętrznych Komitetu, nad którego rozwiązaniami zainicjowano dyskusję w czasie posiedzenia.

Przewodniczący Komitetu prof. J. MODELSKI wręczył akty powołania, grupie zastępców przewodniczących komisji, życząc im sukcesów w pracy na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej w obszarze nauk o radiu. Nazwiska wiceprzewodniczących dostępne są na stronie internetowej.

Istotną część spotkania poświęcono na wypracowanie spójnej polityki w zakresie organizacji współpracy naukowej w kolejnym roku, szczegółowo dyskutując o przedsięwzięciach całego Komitetu, a także poszczególnych Komisji, zarówno w zakresie organizacji konferencji i sympozjów jak i w zakresie publikacyjnym.

Za gościnę, serdeczne podziękowania składamy firmie Orange Polska.

SYMPOZJUM URSI – 15 maja 2012

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
maj 152012
 

W ramach Krajowej Konferencji Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji, która odbyła się w dniach 14-16 maja 2012roku w Gdańsku na terenie Politechniki Gdańskiej, odbyło się jednodniowe sympozjum URSI, któremu przewodniczył przewodniczący Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI) prof. dr hab. inż. Józef MODELSKI.

W ramach sesji plenarnej oraz trzech sesji tematycznych zorganizowanych przez Komisje F i J  przedstawiono następujące wystąpienia:

Sympozjum było jednocześnie okazją do przedstawienia uczestnikom obu zgromadzeń celów działalności Komitetu Narodowego URSI, oraz aktualnych uwarunkowań organizacyjnych.

 Sesja plenarna URSI

 • prof. dr hab. Andrzej Kus “Science and Technology Challenge with Radio Astronomy – Place and Role for Poland”

 Sesja 1. Nowe technologie w teledetekcji

 Przew. Krzysztof KULPA

 • Paweł Paprocki:  „Detekcja obiektów nawodnych przez radar pracujący na fali ciągłej”
 • Witold Czarnecki, Mateusz Pasternak, Jerzy Pietrasiński, Andrzej Witczak:  „Zastosowanie radarów penetracji gruntu do detekcji infrastruktury podziemnej”
 • Maciej Smolarczyk, Andrzej Gadoś, Anna Jarzębska, Piotr Cholewa: „Zastosowania radaru SAR do zdalnego monitorowania strefy brzegowej i zjawisk powodziowych”
 • Katarzyna Dąbrowska – Zielińska, Maciej Bartold, Konrad Turlej, Monika Tomaszewska, Martyna Gatkowska, Łukasz Maslikowski, Piotr Samczyński, Piotr Krysik: „Analiza satelitarnych zdjęć mikrofalowych do określenia parametrów roślinno-glebowych”
 • Mateusz Malanowski, Krzysztof Kulpa, Piotr Samczyński, Piotr Krysik: „Zastosowanie sygnałów nadajników komercyjnych do teledetekcji”

Sesja 2 Wszechświat na niskich częstotliwościach radiowych (LOFAR) I

Przewodniczący: Katarzyna OTMIANOWSKA-MAZUR

 • Derek McKay-Bukowski: „LOFAR – The new radio-astronomy paradigm”
 • Andrzej Krankowski: „ Polfar – Polish part of LOFAR’
 • Marian Soida: „Magnetism of galaxies – prospects with LOFAR”
 •  Błażej Nikiel-Wroczyński: „The low frequency Universe as seen by LOFAR”

Sesja 3 Wszechświat na niskich częstotliwościach radiowych (LOFAR) II

Przewodniczący: Katarzyna OTMIANOWSKA-MAZUR

 • Katarzyna Otmianowska-Mazur: „3D numerical simulations of magnetic field evolution in galaxies”
 • Leszek Blaszkiewicz: “Cosmic Maser Emission”
 • Hanna Rothkaehl: “Radio frequency emission in the near-Earth environment”
 • Mariusz Gromadzki: “CBK PAN research plans for LOFAR radio telescope”

Marek Jamrozy: „Radio emission of the active galaxies”

 

W dniu 27 lutego w Sali Rady WEL odbyło się pierwsze robocze posiedzenie nowej kadencji 13-osobowego Komitetu Narodowego Polskiej Akademii Nauk ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych  – URSI.
Gości powitał Dziekan WEL prof. M. WNUK przedstawiając krótką charakterystykę Wydziału. Spotkaniu w którym uczestniczyli powołani przez PAN przedstawiciele czołowych polskich ośrodków naukowych, przewodniczył prof.  Józef MODELSKI członek rzeczywisty PAN. Komitet ma za zadanie między innymi inicjować oraz koordynować w Polsce prace naukowe w zakresie szeroko pojętych nauk radiowych. Stąd też w obszarze jego zainteresowania pojawiają komisje specjalizujące się w problematyce: fal i pól elektromagnetycznych, metrologii elektromagnetycznej, sygnałów i systemów, elektroniki i fotoniki, szumów i zakłóceń elektromagnetycznych, propagacji i detekcji, fal w plaźmie, radioastronomii oraz elektromagnetyźmie w biologii i medycynie.

Jednym z ważnych zadań komitetu jest również propagowanie wiedzy, osiągnięć oraz ludzi, w tym również inicjowanie i propagowanie współpracy międzynarodowej w szczególności z bliźniaczymi strukturami URSI w poszczególnych krajach oraz ich reprezentacją ogólnoświatową.

Stąd też na spotkaniu ustalono plan działania Komitetu, a w nim szereg przedsięwzięć, które mają przyczynić się do realizacji zadań statutowych. O tym na ile plany te uda się zrealizować, już wkrótce będzie można się przekonać się na stronach internetowych, które będą umieszczone na serwerach WAT.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha