13 sierpnia 2020 r. odszedł od nas

Ś.P.
prof. dr hab. inż. Stefan Ludwik Hahn

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

wybitny uczony i zasłużony nauczyciel akademicki, absolwent i wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej o uznanym dorobku naukowym i pozycji krajowej i międzynarodowej w obszarze nauk radiowych oraz teorii sygnałów.
W czasie II Wojny Swiatowej był żołnierzem Służby Łączności AK.

Wieloletni przewodniczący Komitetu Narodowego URSI (1990-2010) a od 2015 roku jego Honorowy Przewodniczący.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 20. sierpnia b.r. o godzinie 14.00
w kościele pod wezwaniem św. Jozefata, ul. Powązkowska 90

(Cmentarz Komunalny (dawny Wojskowy).

Rodzina zamarłego prosi o nie przynoszenie kwiatów, a w zamian prosi o wpłaty na hospicjum.