W dniu 23 lutego odbyło się kolejne, realizowane w związku z pandemią w trybie zdalnym, posiedzenie Komitetu Narodowego. W składzie Komitetu powitano nowych członków powołanych przez władze PAN na stanowiska przewodniczących Komisji (D i K) oraz zastępców w Komisjach (A,K) powołanych zgodnie z regulaminem działania przez przewodniczącego komitetu Narodowego. W związku z nominacjami Komitet wchodzi w nowy rok z uzupełnionym i zmotywowanym do dalszego działania składem.

Jedną z głównych kwestii jakie przedyskutowano na posiedzeniu było złożenie oferty organizacji w Polsce w 2026 roku Zgromadzenia Generalnego oraz Sympozjum Naukowego URSI. Komitet zaakceptował tą inicjatywę większością głosów i upoważnił prezydium do dalszego procedowania w kontakcie z władzami URSI. Oferta nakierowana na Kraków jako sprawdzone już miejsce podobnych wydarzeń została przekazana Gent. Przed nami pozostaje przekonanie do tej inicjatywy przedstawicieli władz komitetów narodowych, którzy taką decyzję podejmą w czasie tegorocznego Zgromadzenia Generalnego w Rzymie.

Udział w GASS 2021 był również przedmiotem obrad. W czasie spotkania wymieniono się informacjami na temat najważniejszych wydarzeń naukowych w tym międzynarodowych konferencji w jakich uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych komisji. Forma zdalna takich wydarzeń zaczyna być powoli obciążeniem i wszyscy zgodnie podkreślają chęć jak najszybszego powrotu do normalnych kontaktów naukowych na świecie.

Na końcu spotkania sformułowano zadania na bieżący rok.