W dniu 15 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie w 2020 roku Komitetu Narodowego.
W związku z pandemią odbyło się ono w trybie zdalnym.

Jak to zwykle bywa pod koniec roku było ono okazją do podsumowań wyników pracy w mijającym, a jednocześnie niezwykle trudnym dla wszystkich roku. Podsumowano wnioski z organizacji największego przedsięwzięcia jakim było 2 Bałtyckie Sympozjum URSI. Nie wszystko udało się tak jak było wcześniej zaplanowane, ale uwzględniając sytuację uznano to wydarzenie za sukces choć ograniczony.
Oprócz informacji o sprawach organizacyjnych istotną częścią spotkania była wymiana informacji o aktywnościach poszczególnych Komisji.
Przypomniano również, iż licząc na korzystny rozwój walki z pandemią przygotowujemy się do najważniejszego wydarzenia jakim w URSI jest Zgromadzenia Generalne GASS 2021, które w połączeniu z Sympozjum Naukowym ma odbyć się w sierpniu w Rzymie.
Zainicjowano również dyskusję w kilku kluczowych sprawach związanych z zamierzeniami Polskiego Komitetu Narodowego na kolejne lata.
Na koniec spotkania przewodniczący Komitetu prof. Jozef Modelski złożył wszystkim członkom komitetu życzenia świąteczne z prośbą o ich przekazanie do wszystkich osób angażujących się w działania URSI.