Pandemia COVID -19 przesunęła organizowany również z udziałem Komitetu Narodowego URSI BALTIC URSI Symposium.

Wydarzenie to jest częścią MICROWAVE & RADAR WEEK

Planowana w czerwcu br. w Wilnie została zawieszona ze względów epidemiologicznych. Po ich ograniczeniu planowana realizacja w zmodyfikowanej formie w dniach 6-7 października w Warszawie.

Szczegóły na stronie https://mrw2020.org/ursi/