Dr inż. Grzegorz Bogdan ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, (WEiTI PW) uzyskując tytuły inżyniera oraz magistra inżyniera odpowiednio w latach 2012 i 2013. W roku 2019 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Telekomunikacja.

Za rozprawę doktorska zatytułowaną „Adaptacyjne kształtowanie charakterystyki kierunkowej anteny z modulacją czasową” otrzymał wyróżnienie Rady WEiTI PW oraz pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. Doświadczenie zagraniczne zdobywał m.in. na University of Waterloo (Kanada) oraz na University of A Coruña (Hiszpania) prowadząc badania w zakresie anten z modulacją czasową. Dr inż. Grzegorz Bogdan jest laureatem dwóch nagród zespołowych stopnia I przyznanych przez Jego Magnificencję Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018 oraz 2019-2020; stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, będącym najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla młodych naukowców w Polsce; laureatem stypendium Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Dr inż. Grzegorz Bogdan brał udział w realizacji wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-naukowych, a także pełnił rolę kierownika kilku grantów zdobytych indywidualnie, m.in. jednego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, jednego grantu w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (PW), oraz dwóch grantów dziekańskich (WEiTI PW). W ramach swojej działalności dydaktycznej dr inż. Grzegorz Bogdan prowadzi zajęcia na WEiTI PW w ramach studiów I oraz II stopnia w językach polskim i angielskim. Jest autorem publikacji i recenzentem w prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters oraz IEEE Wireless Communication Letters. Od roku 2023 pełni funkcje wiceprzewodniczącego juniora komisji C Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych – URSI.