Dr inż. Andrzej WITCZAK, prof. WAT.  Pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej 1982, magister inżynier elektronik o specjalności radiotechniczne urządzenia pokładowe. Nauczyciel akademicki na Wydziale Elektroniki WAT od 1984r. Rozprawa doktorska w 1995r. Wieloletni kierownik zakładu w Instytucie Radiolokacji, a później w Instytucie Radioelektroniki.

Specjalizuje się w radioelektronice lotniczej, radionawigacji w tym w satelitarnych systemach nawigacyjnych oraz teorii estymacji. Autor wielu prac i publikacji z powyższego obszaru. Kierował lub uczestniczył w realizacji szeregu prac związanych z budową lub modernizacją urządzeń i systemów awioniki, radarowych, radionawigacyjnych, walki elektronicznej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Praca w zespołach roboczych Research Technology Organization NATO. Ekspert MON, European Defence Agency oraz NCBiR. W latach 2003 –2007 kanclerz WAT. W latach 2007-2008 praca w MON – w zespole ds. reformy szkolnictwa wojskowego. W latach 2008-2012 zastępca Dyrektora Instytutu Radioelektroniki. Obecnie nauczyciel akademicki w Instytucie Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT. Członek komitetów programowych i naukowych Konferencji krajowych i międzynarodowych z obszaru radioelektroniki i radiolokacji. Organizator i współorganizator szeregu konferencji naukowych i naukowo-technicznych.
Od 2011 roku pełni funkcję Sekretarza Komitetu Narodowego URSI. URSI Senior Member.