Dr hab. inż. Piotr Słobodzian, prof. nadzw. PWr urodził się 1 stycznia 1968 roku w Gryfowie Śląskim. Tytuł magistra inżyniera telekomunikacji oraz stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskał w latach 1993, 1998 i 2008 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Naukę w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął w 1988 roku. W 1993 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych i podjął pracę w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki. W 1999 roku dr Słobodzian wyjechał na blisko roczny staż naukowy w Politechnice Lozańskiej w Szwajcarii. Po powrocie kontynuował pracę w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki na stanowisku adiunkta. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a od 2009 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2011 roku został powołany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Dr hab. inż. Piotr Słobodzian, prof. nadzw. PWr jest członkiem stowarzyszeń IEEE-AP, IEEE-MTT oraz IEEE -EMC. Od roku 2008 jest członkiem Sekcji Mikrofal i Radiolokacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. W roku 2011 został powołany na członka Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI) w kadencji 2011-2014, w którym pełni funkcję przewodniczącego Komisji E.

Praca naukowa dr. hab. inż. Słobodziana jest związana z numeryczną analizą pól elektromagnetycznych w układach zamkniętych z ośrodkami uwarstwionymi za pomocą powierzchniowych równań całkowych oraz metodami rozwiązywania wymienionych równań za pomocą metody momentów. Dodatkowo dr Słobodzian zajmuje się teorią i techniką antenową, a w szczególności zastosowaniem numerycznego modelowania anten i układów mikrofalowych w systemach radiokomunikacyjnych oraz w analizie kompatybilności elektromagnetycznej tych systemów.