Piotr Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, gdzie w roku 2001 uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od 2007 roku jest pracownikiem Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie rok później uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a następnie w roku 2018 stopień doktora habilitowanego. Jest autorem kilkudziesięciu prac badawczych oraz kilku podręczników akademickich.

Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z rozpraszaniem i propagacją fal elektromagnetycznych w różnego typu warunkach i ośrodkach. Zajmuje się rozwojem metod numerycznych i algorytmów umożliwiających modelowanie wyżej wymienionych zjawisk. Dotyczy to zarówno technik analitycznych jak i dyskretnych, takich jak metoda różnic skończonych czy elementów skończonych.