dr hab. inż. Marek Natkaniec otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1997 oraz stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja w r. 2002 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W r. 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi i w szczególności obejmują: lokalne sieci bezprzewodowe, projektowanie protokołów komunikacyjnych, zagadnienia jakości obsługi, a także modelowanie oraz analizę wydajności pracy sieci teleinformatycznych. Pracował jako członek komitetu programowego wielu konferencji międzynarodowych. Jest także recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE i RESCUE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Pracuje jako ekspert oraz konsultant w dziedzinie sieci bezprzewodowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Od roku 2005 jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Telephoners”. Dr hab. inż. Marek Natkaniec jest członkiem Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie. Posiada status członka seniora IEEE. Jest współautorem sześciu książek oraz ponad stu publikacji naukowych.