Grzegorz Tatoń jest absolwentem fizyki. Tytuł magistra zdobył na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacją fizyka medyczna – komputerowa (1994). Uzyskał doktorat z fizyki w Zakładzie Fizyki Jądrowej na tym samym Wydziale w roku 2000. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna uzyskany na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ (2016).

Od roku 1998 pracownik naukowy i dydaktyczny Zakładu Biofizyki WL CM UJ, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Główne obszary zainteresowania, to:

  • diagnostyka obrazowa ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania cyfrowej analizy obrazu i obrazowania 3D,
  • wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.