Dr Aleksandra Wołowska, asystentka w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego na wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ur. w 1990 roku. Studia magisterskie oraz doktorat ukończyła na kierunku astronomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Głównym tematem zainteresowań naukowych są młode radiogalaktyki, w szczególności zwarte źródła wykazujące krótkookresową zmienność, oraz ich ewolucja. Praca doktorska i najważniejsze opublikowane dotychczas prace naukowe dotyczyły poszukiwania i analizy obserwacji młodych, nieodkrytych do niedawna, zwartych źródeł na częstotliwościach sięgających od długich fal radiowych, do zakresu rentgenowskiego.

Obecnie najbardziej zaangażowana w pracę z instrumentem LOFAR, w szczególności w użytkowanie, rozwój i udostępnianie oprogramowania pozwalającego na częściowo zautomatyzowaną analizę i obrazowanie danych.