W dniach 5-7 października 2020 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się 2nd Baltic URSI Symposium, które było jednym z czterech wydarzeń w ramach Microwave and Radar Week – MRW 2020.

W ramach sympozjum zorganizowano 9 sesji tematycznych, na których zaprezentowano 43 referaty. W związku z sytuacją epidemiczną konferencja przyjęła formę hybrydową, tj. wystąpienia prelegentów odbywały się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Mimo niecodziennej formy sympozjum poziom prezentowanych referatów oraz toczących się dyskusji oceniono jako wysoki.

Przeprowadzono również konkurs na najlepszy referat zaprezentowany przez młodego naukowca.
Nagrodzone zostały następujące osoby:

  • inż. Michał Baranowski z Politechniki Gdańskiej, który otrzymał nagrodę główną;
  • dr inż. Aleksandra Woszczyk z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, która otrzymała nagrodę specjalną;
  • mgr inż. Alicja Olejniczak z Politechniki Gdańskiej, która otrzymała wyróżnienie;
  • mgr inż. Marcin Kołakowski z Politechniki Warszawskiej, który otrzymał wyróżnienie.

Wręczenie dyplomów nastąpiło na uroczystej sesji kończącej Microwave and Radar Week MRW 2020.