Komisja K: Elektromagnetyzm w biologii i medycynie

 
prof. dr hab. n. med. dr h.c. mult. Aleksander SIEROŃPrzewodniczący:
prof. dr hab. n. med. dr h.c. mult. Aleksander SIEROŃ

Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnetrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
ul. Batorego 15, 41-903 Bytom
tel: 32 786 14 98, 602 772 749
e-mail: sieron1@tlen.pl

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Sławomir HAUSMAN, prof. PŁ

Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka
ul. Wólczyńska 211/215, 90-924 Łódź
tel.:  42 631 26 36, fax: 42 636 17 89
e-mail: slawomir.hausman@p.lodz.pl

Wiceprzewodniczący junior:
VACAT


ul.
tel.
e-mail:

———————————————————-
Zadania Komisji
———————————————————-

Komisja ma obowiązek wspierania badań i rozwoju w następujących dziedzinach:

  • Fizyczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych z systemami biologicznymi;
  • Skutki biologiczne pól elektromagnetycznych;
  • Mechanizmy leżące u podstaw działania pól elektromagnetycznych;
  • Eksperymentalne systemy badań narażenia przez pola elektromagnetyczne;
  • Ocena narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne;
  • Zastosowania medyczne pól elektromagnetycznych w całym zakresie częstotliwości
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha