Komisja K: Elektromagnetyzm w biologii i medycynie

 
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej KRAWCZYK

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Lokalna 29, 04-903 Warszawa
tel: 22 872 42 82, 600 919 191
e-mail: ankra.new@gmail.comWiceprzewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. inż. Aleksander SIEROŃ

Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnetrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
ul. Batorego 15, 41-903 Bytom
tel: 32 786 14 98, 602 772 749
e-mail: sieron1@tlen.pl


———————————————————-
Zadania Komisji
———————————————————-

Komisja ma obowiązek wspierania badań i rozwoju w następujących dziedzinach:

  • Fizyczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych z systemami biologicznymi;
  • Skutki biologiczne pól elektromagnetycznych;
  • Mechanizmy leżące u podstaw działania pól elektromagnetycznych;
  • Eksperymentalne systemy badań narażenia przez pola elektromagnetyczne;
  • Ocena narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne;
  • Zastosowania medyczne pól elektromagnetycznych w całym zakresie częstotliwości
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha