Biogram dr. inż. Krzysztofa Kamila CWALINY

 

Krzysztof Kamil Cwalina w 2013 r. uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; w 2014 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 2017 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, także na WETI PG.

Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dotychczas był wykonawcą w sześciu projektach badawczo-rozwojowych mających zastosowanie głównie w dziedzinie obronności kraju. Aktualnie jest kierownikiem projektu pt.: „Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr 6/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Od 2016 roku do 2020 roku był członkiem międzynarodowego projektu IRACON realizowanego w ramach akcji COST CA15104 oraz jest członkiem organizacji IEEE. W grudniu 2019 roku został wybrany regionalnym delegatem ERD (Elected Regional Delegates) europejskiego stowarzyszenia EURACON (European Association of Communications and Networking) na 3-letnią kadencję w latach 2020-2022 i będzie m.in. członkiem i uczestnikiem spotkań Zgromadzenia Delegatów DA (Delegates Assembly) EURACON.

Jest także recenzentem oraz członkiem komitetów programowych konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz recenzentem czasopism z tzw. listy JCR.

W 2017 r. otrzymał prestiżową nagrodę Young Scientists Awards ufundowaną przez Międzynarodową Unię Nauk Radiowych URSI. Został również zaproszony i prezentował wyniki badań podczas konferencji URSI GASS w Montrealu w Kanadzie, a także był reprezentantem Polski podczas obrad jednej z komisji w ramach Zgromadzenia Generalnego URSI. W tym samym roku otrzymał także grant na udział w międzynarodowych warsztatach, potwierdzony certyfikatem, dotyczących anten i modelowania kanału radiowego dla sieci BAN ufundowany przez COST CA15104 IRACON. W 2017 roku otrzymał również I nagrodę w konkursie na najlepszy artykuł w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki.

Wyniki swoich badań przedstawił (jako autor lub współautor) w ponad 50 publikacjach krajowych oraz międzynarodowych. Jest również współautorem europejskiego oraz dwóch krajowych patentów i jednego krajowego zgłoszenia patentowego.

Dotychczas prowadził badania głównie w zakresie modelowania kanału radiowego, analizy odpowiedzi impulsowej kanału, alokacji zasobów w heterogenicznych sieciach nasobnych WBAN oraz zastosowania ultraszerokopasmowego interfejsu radiowego w systemach wewnątrzbudynkowych. Aktualnie jego zainteresowania naukowe obejmują także zagadnienia zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji, a w szczególności metod głębokiego uczenia w systemach i sieciach radiokomunikacyjnych.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha