Komisja E: Szumów i zakłóceń elektromagnetycznych

 
Przewodniczący:
Dr hab. inż. Piotr SŁOBODZIAN, prof. nadzw. PWr

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 4583
e-mail: piotr.slobodzian@pwr.wroc.pl


Wiceprzewodniczący:
Dr hab. inż. Sławomir HAUSMAN, prof. nadzw. PŁ

Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka
ul. Wólczyńska 211/215, 90-924 Łódź
tel.:  42 631 26 36, fax: 42 636 17 89
e-mail: slawomir.hausman@p.lodz.pl


———————————————————-
Zadania Komisji
———————————————————-
  • Naziemnej i kosmicznych szumach pochodzenia naturalnego, polach elektromagnetycznych związanych z zjawiskami sejsmicznymi;
  • Wytworzonego przez człowieka środowiska elektromagnetycznego;
  • Zespolonemu środowisko szumów;
  • Wpływowi szumów na właściwości systemu;
  • Wpływowi naturalnych i intencjonalnych emisji na właściwości sprzętu;
  • Podstaw naukowych szumu i kontroli interferencji, kompatybilności elektromagnetycznej;
  • Zarządzanie widmem
———————————————————-
Prace Komisji
———————————————————-

Lp.

Działanie

Okres realizacji

 1. Analiza działalności komisji E w poprzednich latach (historia dotychczasowych działań – prof. dr hab. inż. Józef Pawelec)

luty-marzec

 2. Wybór zastępcy przewodniczącego (lub sekretarza) komisji E

marzec-kwiecień

 3. Przegląd publicznych i prywatnych instytucji krajowych działających w dziedzinach objętych zainteresowaniami komisji E

marzec-czerwiec

 4. Udział w organizacji warsztatów EMC w Politechnice Wrocławskiej

maj-czerwiec

 5. Nawiązanie kontaktów z krajowymi sekcjami IEEE (np. IEEE-EMC) i określenie ram współpracy (wytypowanie wspólnych działań)

czerwiec-wrzesień

 6. Zorganizowanie seminarium naukowego (środowiskowego)

październik-listopad

 7. Opracowanie raportu rocznego z działalności komisji

grudzień

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha