Komisja B: Fal i pól elektromagnetycznych

 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Włodzimierz ZIENIUTYCZ

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: 58 347 19 24, fax: 58 347 12 28
e-mail: wlz@eti.pg.gda.pl

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Waldemar SUSEK, prof. WAT

Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
tel.: 26 183 98 31, fax: 26 183 74 61
e-mail: waldemar.susek@wat.edu.pl

———————————————————-
Zadania Komisji
———————————————————-

Obszarem zainteresowania Komisji B są analizy teoretyczne, analizy obliczeniowe eksperymenty, walidacje i aplikacje  pól i fal.  Obszarami szczególnego zainteresowania są:

  • Zjawiska w dziedzinie czasu i częstotliwości;
  • Rozpraszanie i dyfrakcja;
  • Ogólne warunki  propagacji fal w tym w specjalnych  ośrodkach;
  • Falowody;
  • Anteny i promieniowanie;
  • Odwrotne rozpraszanie i obrazowania.

Komisja wspiera tworzenie, rozwój i udoskonalanie analitycznych, numerycznych i pomiarowych technik do zrozumienia zjawisk. To zachęca do innowacji poszukiwania zastosowań interdyscyplinarnych koncepcji i metody.

Dr hab. inż. Zenon Szczepaniak przez 15 lat był związany zawodowo z radiolokacją i technikami mikrofalowymi poprzez pracę w PIT-RADWAR S.A., Warszawa (dawny Przemysłowy Instytut Telekomunikacji).

Od roku 2018 pracuje na stanowisku profesora uczelni, w Instytucie Radioelektroniki, na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Jego zainteresowania naukowe to zastosowanie technik mikrofalowych i radarowych do badania właściwości różnych materiałów oraz do diagnostyki medycznej, w tym in-vivo. Jest autorem i współautorem 65 publikacji naukowych oraz 16 patentów.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha