Komisja A: Metrologii Elektromagnetycznej

 
Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Ryszard J. KATULSKI

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel: 58 347 21 08, 58 347 25 62
e-mail: rjkat@eti.pg.gda.pl

Wiceprzewodniczący:
Dr hab. inż. Karol ANISEROWICZ, prof. nadzw. PB

Wydział Elektryczny
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok
tel: 85 746 93 98, 85 746 94 44
e-mail: k.aniserowicz@pb.edu.pl

———————————————————-
Zadania Komisji
———————————————————-

Komisja wspiera i promuje wszelkie działania badawcze i rozwojowe mające na celu doskonalenie metod pomiaru pól, stałych fizycznych oraz elektromagnetycznych właściwości materiałów. Komisja sprzyja tworzeniu i doskonaleniu jednolitych procedur (norm, standardow) pomiarow i kalibracji aparatury pomiarowej, promuje badania porownawcze i upowszechnia wyniki na potrzeby wszystkich gałęzi nauk radiowych.

Obszar zainteresowania Komisji obejmuje zarówno ogólne i podstawowe zagadnienia metrologii elektromagnetycznej, jak i zagadnienia szczegółowe dotyczące pomiarów:

  • czasu i częstotliwości
  • parametrów anten i obiektów rozpraszających
  • propagacji fal radiowych
  • kompatybilności elektromagnetycznej
  • właściwości materiałów i metamateriałów
  • efektów bioelektromagnetycznych
  • pól na potrzeby ochrony środowiska i zastosowań medycznych
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha