Komisja A: Metrologii Elektromagnetycznej

 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polska Akademia Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
tel: 81 744 50 61 wew. 125, fax 81 744 50 67
e-mail: w.skierucha@ipan.lublin.pl

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Zenon SZCZEPANIAK, prof. WAT

Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel: 26 183 75 99, fax 26 183 74 61
e-mail: zenon.szczepaniak@wat.edu.pl

Wiceprzewodniczący junior:
dr hab. inż. Kamil STASZEK

Akademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

e-mail: kamil.staszek@agh.edu.pl

———————————————————-
Zadania Komisji
———————————————————-

Komisja wspiera i promuje wszelkie działania badawcze i rozwojowe mające na celu doskonalenie metod pomiaru pól, stałych fizycznych oraz elektromagnetycznych właściwości materiałów. Komisja sprzyja tworzeniu i doskonaleniu jednolitych procedur (norm, standardow) pomiarow i kalibracji aparatury pomiarowej, promuje badania porownawcze i upowszechnia wyniki na potrzeby wszystkich gałęzi nauk radiowych.

Obszar zainteresowania Komisji obejmuje zarówno ogólne i podstawowe zagadnienia metrologii elektromagnetycznej, jak i zagadnienia szczegółowe dotyczące pomiarów:

  • czasu i częstotliwości
  • parametrów anten i obiektów rozpraszających
  • propagacji fal radiowych
  • kompatybilności elektromagnetycznej
  • właściwości materiałów i metamateriałów
  • efektów bioelektromagnetycznych
  • pól na potrzeby ochrony środowiska i zastosowań medycznych
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha