Biogram dr. hab. inż. Jacka MISIUREWICZA, prof. PW

 

Jacek Misiurewicz uzyskał tytuł magistra inżyniera w roku 1988, tytuł doktora inżyniera w roku 1996 i tytuł doktora habilitowanego inżyniera w roku 2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Pracował jako asystent stażysta, asystent i adiunkt w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obecnie, jako profesor nadzwyczajny, kieruje Zespołem Optymalizacji Zasobów Radarowych i Fuzji Danych. Jego zainteresowania naukowe obejmują cyfrowe przetwarzania sygnałów i radiolokację, w szczególności metody przetwarzania sygnałów nierównomiernie spróbkowanych i dziedzinę Compressed Sensing. Pracował nad technikami takimi jak wykrywanie echa radiolokacyjnego helikopterów, przetwarzanie czasowo-przestrzenne sygnału (STAP), uzyskiwanie obrazów radarowych o wysokiej rozdzielczości (SAR). Jacek Misiurewicz jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), aktualnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału AP/AES/MTT Polskiej Sekcji IEEE. Od roku 2012 do 2016 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Mikrofal i Radiolokacji w Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Wielokrotnie organizował konferencje naukowe – brał czynny udział w komitetach organizacyjnych dziewięciu konferencji z serii KKTOiUE (krajowych) oraz IRS i MRW (międzynarodowych). Był też członkiem komitetów naukowych kilkunastu konferencji międzynarodowych – m.in. z serii FUSION, Radar, IRS, Signal Processing Symposium i przewodniczącym komitetu naukowego konferencji IRS-2016 oraz SPSympo 2019.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha