Biogram dr. hab. inż. Witolda PLESKACZA, prof. PW

 

Witold A. Pleskacz urodził się w Warszawie. Ukończył studia w 1983 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1995 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem), a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego. Od zakończenia studiów pracuje w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. Jest profesorem PW w Zakładzie Metod Projektowania w Mikroelektronice. Dodatkowo pełni funkcję kierownika warszawskiego Centrum Kształcenia w Dziedzinie Projektowania Specjalizowanych Układów Scalonych – ADEC PW.

W latach 1996/97 przebywał na stażu naukowym w Carnegie Mellon University, Pittsburgh USA. Zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe prowadzi z zakresu szeroko rozumianej tematyki projektowania układów scalonych VLSI i elektroniki ciała stałego. W pracach naukowych zajmuje się: analizą topografii układów scalonych pod kątem produkowalności, metod testowania i wrażliwości na defekty; modelowaniem i analizą uzysku produkcyjnego układów scalonych VLSI; metodami i algorytmami CAD (automatyzacja projektowania, modelowanie układów scalonych); metodami projektowania układów scalonych w nanometrowych i submikrometrowych technologiach CMOS. Jest autorem lub współautorem około stu prac: rozdziałów w książkach, artykułów w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Wygłosił 20 wykładów i referatów zaproszonych w 8 krajach UE, Rosji, Ukrainie i USA. Bierze udział w pracach 9 komitetów naukowych i programowych konferencji międzynarodowych: IEEE DFT, IEEE DDECS, IEEE YOT, CADSM, MEMSTECH, ECS, DSD-SS, ADEPT, MIXDES.
Prof. Pleskacz otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2013 r., dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne w mikroelektronice w 1993 i 2006 r. oraz pięć nagród Rektora Politechniki Warszawskiej: trzy za osiągnięcia naukowe (w 1989, 1996 i 2012 r.) i dwie za osiągnięcia dydaktyczne (w 2010 i 2013 r.). Jest trzykrotnym laureatem Złotej Kredy w zorganizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego konkursie na najlepszych wykładowców Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w roku 2000, 2008 i 2012. Otrzymał również w 2012 r. Złotą Kredę (w kategorii wykładowca) od Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha