W dniu 28 marca 2019 roku w gościnnych progach Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitetu Narodowego na lata 2019-2022.
Uczestników powitał prof. Tomasz STONECKI – dyrektor ISE. Posiedzeniu przewodniczył prof. Józef Modelski – przewodniczący komitetu narodowego.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością prof. Antoni ROGALSKI – Dziekan Wydziału IV, Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydział ten sprawuje w aktualnej kadencji nadzór nad działalnością Komitetu Narodowego URSI.
Prof. Rogalski poinformował o zmianach w PAN wynikających ze zmian ustawowych, oraz wynikających z tego kierunkach prac prezydium PAN.
Dziekan Wydziału IV wręczył podziękowania ustępującym członkom Komitetu Narodowego kadencji 2015-2018 a także wręczył nominacje na kolejną kadencję. Lista nowo powołanych członków znajduje się w zakładce Informacje Ogólne Aktualna Struktura.
Komitet Podjął uchwałę o zmianie regulaminu działania Komitetu Narodowego – który poza zmianami formalnymi wynikającymi ze zmian podległości w strukturach PAN przewiduje również poszerzenie składu Komitetu o przedstawicieli młodego pokolenia naukowców.
Komitet przedyskutował również informacje o organizacji kilku konferencji naukowych pod patronatem KN URSI oraz współorganizowanych przez Komitet Narodowy.
W części merytorycznej prof. Witold Pleskacz – wice przewodniczący komisji D Elektroniki i Fotoniki przedstawił wykład nt. „Miniaturowy system do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo”.

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha