W dniu 26 lutego  br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się robocze posiedzenie Komitetu Narodowego URSI. Członkowie Komitetu minutą ciszy uczcili pamięć Ś.P. prof. dr hab. Andrzeja WIERNIKA, honorowego przewodniczącego komisji G oraz wieloletniego działacza URSI zarówno w kraju jak i na szczeblu międzynarodowym.
W czasie posiedzenia omówiono aktualne problemy pracy poszczególnych Komisji i ich plany działania w 2016 roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się liczne konferencje objęte patronatem Komitetu Narodowego URSI. W tym obszarze tematycznym mieściła się dyskusja zainicjowana przez prof. J. MODELSKIEGO o organizacji w 2018 roku Sympozjum URSI w Poznaniu w połączeniu organizacyjnym z konferencją MIKON-2018.  Złożone deklaracje przez poszczególne Komisji dają dużą szansę na pomyślne zorganizowanie takiego wydarzenia naukowego. Finalna decyzja będzie podjęta już wkrótce a pierwsze zadania zostały podzielone wśród członków Komitetu. W czasie posiedzenia komisja przegłosowała również kandydaturę prof. dr hab. inż. Andrzeja NAPIERALSKIEGO – przewodniczącego Komisji D,  na wakującą funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Narodowego URSI. Sprawy organizacyjne dopełniły porządku dnia.

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha