Chairman:
Prof. Wojciech SKIERUCHA

Institute of Agrophysics
Polish Academy of Science
4 Doświadczalna Str., 20-290 Lublin, Poland
Phone: +48 81 744 50 61, Fax: +48 81 744 50 67
E-mail: w.skierucha@ipan.lublin.pl

V-ce chairman:
Prof. Arkadiusz LEWANDOWSKI

Institute of Electronic Systems
Electronics Faculty
Warsaw University of Technology

15/19 Nowowiejska str., 00-665 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 234 78 77, Mobile: 724 193 404
E-mail: arkadiusz.lewandowski@pw.edu.pl

V-ce chairman – junior:
Ilona PIEKARZ, Ph.D.

Institute of Electronics
Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications
AGH University of Science and Technology
30 Mickiewicz Avenue, 30-059 Krakow, Poland
Phone: +48 12 617 56 18
E-mail: ilona.piekarz@agh.edu.pl