Chairman:
Prof. Marek SUCHAŃSKI

Wojskowy Instytut Łączności
22A Warszawska str., 05-130 Zegrze Południowe, Poland

E-mail: m.suchanski@wil.waw.pl

V-ce chairman:
Prof. Marek NATKANIEC

AGH University of Science and Technology
74 Czarnowiejska Str., 30-059 Krakow, Poland
Phone: +48 12 617 36 38
E-mail: natkanie@kt.agh.edu.pl

V-ce chairman – junior:
Grzegorz BOGDAN, Ph.D.

Warsaw University of Technology
15/19 Nowowiejska Str., 00-665 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 234 77 96
E-mail: grzegorz.bogdan@pw.edu.pl