Chair – prof Anna BARTKIEWICZ – University of Nicola Copernicus in Torun,
e-mail: annan@astro.umk.pl

Co-chair dr Ewa ŁADA-TONDYRA – Czestochowa Uniwersity of Technology,
e-mail: e.lada-tondyra@el.pcz.czest.pl

Secretary – Barbara MATYJASIAK – Space Research Centre Polish Academy of Science,
e-mail: bmatyjasiak@cbk.waw.pl