Mgr inż. Anna Grytsko, jest absolwentką Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie skończyła kierunek Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Electronics, Photonics, Microsystems. Jest doktorantką na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji od 2018 roku, jak również pracuje na stanowisku Asystenta w Katedrze Telekomunikacji i Teleinformatyki.

Zakres działalności naukowej mgr inż. Anny Grytsko obejmuje zagadnienia związane z elektromagnetyzmen obliczeniowym oraz techniką antenową. Dodatkowym zainteresowaniem jest bioelektromagnetyzm oraz zastosowanie pól EM w medycynie. W pracy dydaktycznej prowadzi ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia laboratoryjne na kierunkach telekomunikacja oraz cyberbezpieczeństwo z przedmiotów: elektromagnetyzm, anteny i propagacji fal radiowych oraz systemy biometryczne.