Biogram prof. dr. hab. inż. Ryszarda J. KATULSKIEGO

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Katulski, profesor Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych.

Specjalista w dziedzinie telekomunikacji bezprzewodowej. Kieruje zespołem naukowym realizującym projekty badawcze rozwojowe związane ze stosowaniem współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. W tej dziedzinie współpracuje ze środowiskiem obronnym i gospodarczym, m.in. z Marynarką Wojenną, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz OBR Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, gdzie jest przewodniczącym Rady Naukowej. Jest autorem książki oraz autorem/współautorem przeszło 300 artykułów, referatów oraz rozdziałów książkowych, opublikowanych w kraju i za granicą. Poza tym jest także autorem/współautorem kilkudziesięciu raportów z prac badawczych w dziedzinie telekomunikacji bezprzewodowej. Jak również współautorem czterech patentów i dziesięciu zgłoszeń patentowych.
Ponadto jest członkiem IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) – AP (Antennas and Propagation), COM (Communications) i EMC (Electromagnetic Compatibility) Societies w USA i IEICE (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) w Japonii, oraz Sekcji Telekomunikacji i Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha