Biogram prof. dr hab. Katarzyny OTMANOWSKIEJ-MAZUR

 

Edukacja
2004 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie fizyka , Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1993 – praca doktorska z fizyki Uniwersytet Jagieloński, Kraków
1981 – rok ukończenia studiów Astronomii – magisterium, Uniwersytet Jagieloński,Kraków
1976 – rok ukończenia szkoły średniej LO II im. J. Zamoyskiego, Lublin

 

Zatrudnienie:
od 2007 uzyskanie pozycji Profesora UJ
od 2007 podjęcie pracy na stanowisku Przewodniczącej Rady Zarządzającej Polskiego Konsorcjum LOFAR
od 2005 podjęcie pracy na stanowisku Dyrektora Obserwatorium Astronomicznego UJ, Kraków
od 1999 do 2005 praca na stanowisku zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych Obserwatorium Astronomicznego UJ, Kraków
od 1996 do 1999 praca na stanowisku adiunkta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1990 – 1996 praca na stanowisku starszego asystenta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1981 – 1990 podjęcie pracy na stanowisku asystenta w Obserwatorium Astronomicznym, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

(i) główne zainteresowania: trójwymiarowe modelowanie numeryczne ewolucji wielkoskalowego pola magnetycznego w galaktykach z poprzeczką, galaktykach spiralnych poddanych oddziałaniu sił pływowych oraz galaktykach nieregularnych
(ii) inne zainteresowania: trójwymiarowe modelowanie numeryczne ewolucji pola magnetycznego w małej skali pod wpływem oddziaływania procesu niestabilności Parkera poddanej oddziaływaniu promieniowania kosmicznego, a także badania procesu rekoneksji magnetohydrodynamicznej w środowiskach turbulentnych

od 1981 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomów i Międzynarodowej Unii Astronomicznej
Członkostwo Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi; Komitet Astronomii w latach 2011-2014
Przewodnicząca Komisji J Radioastronomii Komitetu Narodowego ds Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI) PAN w latach 2011-2014
Publikacje:
Liczba artykułów recenzowanych: 37
Liczba artykułów konferencyjnych: 39
Liczba artykułów popularnonaukowych: 1
Liczba cytacji całkowitej bez własnych cytowań wg ADS 421

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha