Biogram prof. dr. hab. inż. Krzysztofa KULPY

 

Dr hab. inż. Krzysztof S. Kulpa, prof. nadzw. PW uzyskał stopień mgr i tytuł dr i dr hab. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, odpowiednio w 1982, 1987i 2009 roku. Od 1985 do 1988 pracował na stanowisku Asystenta w Instytucie Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1988-1990 był zatrudniony na stanowisku Adiunkta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. latach 1990-2005 był konsultantem WZR RAWAR Od roku 1990 jest Adiunktem w Instytucie Systemów Elektronicznych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Naukowego Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa.

Zainteresowania naukowe prof. Kulpy koncentrują się w obszarach cyfrowego przetwarzania sygnałów, głównie radiolokacyjnych. W latach 1985-1995 zajmował się problematyką śledzenia obiektów manewrujących radarach 2D i 3D. Od roku 1992 zajmuje się problematyką wykrywania małych obiektów nawodnych przez radary nabrzeżne i radary na platformach latających. Od roku 1998 zajmuje się problematyką radarów pasywnych i szumowych. Od roku 2000 intensywnie zajmuje się tworzeniem wysokorozdzielczego zobrazowanie radarowego w trybie z syntezowaniem apertury (Synthetic Aperture Radar – SAR). Duża część jego aktywności związana była z aspektami aplikacyjnymi, a wyniki jego badań i opracowań znalazły zastosowanie w wielu wyrobach krajowego przemysłu radiolokacyjnego, między innymi w pierwszym krajowym radarze SAR. Prof. Kulpa kierował i obecnie kieruje wieloma pracami badawczymi, w tym grantami KBN, NCN i NCBiR, grupą tematyczną w grancie PBZ i pracami o ramach Europejskiej Agencji Obrony EDA. Wyniki swoich prac przedstawił w ponad 190 publikacjach zamieszczonych w książkach, czasopismach technicznych i materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą.

Prof. Krzysztof Kulpa jest członkiem Sekcji Mikrofal I Radiolokacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem IEEE, EUMA i AOC. W kadencji 2002-2005 pełnił funkcję przewodniczącego Polskigo Chapteru IEEE Signal Processing Society, a od roku 2009 wiceprzewodniczącego Jont Chapter AP/AES/MTT. Pełni on jednocześnie rolę przewodniczącego komisji F polskiej sekcji URSI: propagacja i teledetekcja.

Prof. Krzysztof Kulpa jest również bardzo aktywny na arenie międzynarodowej. Był on wielokrotnie zapraszany do wygłoszenia wykładów i seminariów w instytucjach i na uczelniach w Europie i USA. Aktywnie uczestniczy on w pracach grup roboczych NATO RTO SET, obecnie jest przewodniczącym jednej z grup roboczych. W roku 2005 był Co-dyrektorem NATO Advance Study Institute. Jest on członkiem komitetów naukowych szeregu konferencji międzynarodowych takich jak: International Radar Symposium IRS (współprzewodniczył konferencjom IRS-2004, IRS-2006, IRS-2010, IRS-2012) European Synthetic Aperture Radar Conference EUSAR, European Radar Conference EURAD, RADARxx, SPS (przewodniczący SPS 2003 do SPS 2011), i wielu innych. Bierze również czynny udział w pracach panelu radarowego IEEE AES. W roku 2008 był gościnnym edytorem IET-Radar, Sonar and Navigation Journal, 2010 i 2011w czasopismach APPA i JET. Obecnie jest edytorem czasopisma International Journal of Microwave and Wireless Technologies.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha