Biogram prof. dr. hab. Andrzeja NAPIERALSKIEGO

 

W 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki. Od 1996 roku jest kierownikiem utworzonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej. Dwukrotnie wybierany na stanowisko Prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą PŁ (lata 2002-2008). Wielokrotnie zapraszany do renomowanych ośrodków naukowych w Europie, Afryce, USA i Kanadzie. W latach 1985-1991 był Profesorem Associé w INSA i LAAS du C.N.R.S. w Tuluzie (Francja). Jego dorobek obejmuje 1071 publikacji, w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 26 rozdziałów w książkach (18 w książkach zagranicznych), 223 artykuły w recenzowanych czasopismach i 797 artykułów w materiałach konferencji naukowych (665 międzynarodowych). Dodatkowo był edytorem 24 materiałów konferencyjnych (23 międzynarodowych), 13 czasopism naukowych (5 zagranicznych) i współautorem 16 patentów. Promotor 52 rozpraw doktorskich, z których 6 uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Był też opiekunem 603 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich a także promotorem trzech doktoratów Honoris Causa. Brał czynny udział w 14 europejskich projektach naukowo badawczych, w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym w 3 jako koordynator i kontraktor). W kraju brał udział w 58 grantach NCN/NCBiR/KBN (w 30 jako kierownik).

Czynnie współpracuje na polu badawczym z wieloma firmami (m.in. Samsung, PSA Peugeot Citroën, Tritem Technologies, Motorola, Comarch, Ericpol). Członek kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Od 23 lat przewodniczący Komitetu Międzynarodowej Konferencji MIXDES. Jest także członkiem KEiT PAN, IEEE, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS, pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN oraz zastępcy Przewodniczącego Komitetu Narodowego URSI. Jest Vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC Region 8 (Europe, Middle East and Africa). Ekspert PKA i KAUT dla kierunku „Elektronika i Telekomunikacja”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Wynalazczości (Mérite d’Invention) Królestwa Belgii, Złotą Honorową Odznaką SPWiR, Złotym Medalem WIPO, honorową odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”, medalem ”Zasłużony Pracownik Nauki i Techniki” Federacji Rosyjskiej oraz wyróżnieniem “Zasłużony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej”. Doktor Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Wielkim Nowgorodzie. Ponadto otrzymał kilkadziesiąt medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz 43 nagrody i dyplomy Ministra. Otrzymał również ponad 90 nagród za prace naukowo badawcze, 7 statuetek „Łódzka Eureka”, Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego i Nagrodę Miasta Łodzi. W 2009 roku na Światowej Wystawie Brussels Eureka Competition otrzymał wraz z zespołem główną nagrodę: Grand Prix of Innova 2009.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha